Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Ε.Α.Ε.


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 Οι αναπληρωτές δεν εμπίπτουν στο καθεστώς ανανεώσιμων συμβάσεων

Οι προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν εμπίπτουν σε καθεστώς ανανεώσιμων (διαδοχικών ή μη), συμβάσεων, διότι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες και μέχρι τη λήξη του εκάστοτε διδακτικού έτους. Από το  νομικό πλαίσιο που καθορίζει τη διαδικασία των προσλήψεων, σε συνάρτηση με τις εγκεκριμένες,  για το σκοπό αυτό,  πιστώσεις, ανά διδακτικό έτος, προκύπτει ότι δεν είναι δεδομένη η πρόσληψη του ίδιου αναπληρωτή (ή ωρομίσθιου) εκπαιδευτικού σε κάθε έτος.
 Επισημαίνεται ότι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών ΕΑΕ δεν έχουν πραγματοποιηθεί διότι δεν έχει, μέχρι της παρούσης, διεξαχθεί διαγωνισμός από το ΑΣΕΠ για τη σύνταξη των οικείων πινάκων επιτυχόντων εκπαιδευτικών, κλάδων ΕΑΕ, σύμφωνα και με το άρθ. 21 του Ν.3699/08.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου