Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

Σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα σε Ιδιωτικά Σχολεία δείχνουν οι έλεγχοι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα σε Ιδιωτικά Σχολεία δείχνουν οι έλεγχοι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σύμφωνα με το Ν. 4093/12 όλα τα Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να τηρούν θεσμοθετημένες κτιριολογικές προδιαγραφές και ειδικότερα, να διαθέτουν μεταξύ άλλων οικοδομική άδεια για χρήση εκπαίδευσης, πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαίδευσης και πρόσβαση για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
 Η θεσμική αυτή υποχρέωση θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί μέχρι την 31/8/2013 και να δηλωθεί με Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατά συνέπεια, το σύνολο των Ιδιωτικών Σχολείων, τα οποία επικαιροποίησαν την άδειά τους μέχρι και την 31η Αυγούστου 2013, έχουν υποβάλλει Υ.Δ. ότι πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4093/12 για τα κτίριά τους. Επιπρόσθετα, τα ίδια Σχολεία υπέβαλαν εκ νέου Υ.Δ. περί τήρησης των διατάξεων του Ν. 4093 στις 31/5/2015, όπως προβλέπει ο Νόμος ανά διετία, οπότε επικαιροποίησαν εκ νέου τις άδειές τους.
 Στο διάστημα αυτό μέχρι σήμερα, τα Ιδιωτικά Σχολεία δεν είχαν ελεγχθεί για την τήρηση των διατάξεων του Νόμου αυτού, με αποτέλεσμα ο έλεγχος ο οποίος πραγματοποιείται στα Σχολεία την παρούσα χρονική στιγμή, σε εκτέλεση εγκυκλίου του Υπουργού Παιδείας και χωρίς να έχει προκληθεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των Ιδιωτικών Σχολείων, να είναι ο μοναδικός έλεγχος που έχει διενεργηθεί μετά την Ψήφιση του Ν. 4093/12.
 Κατά τη διαδικασία των ελέγχων που διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), έχουν διαπιστωθεί μέχρι σήμερα τα παρακάτω:
 Σε σύνολο 319 Ιδιωτικών Σχολείων που υπέβαλαν φάκελο για χορήγηση άδειας λειτουργίας, το 27% από αυτά είχαν προβλήματα ως προς τις κτιριολογικές τους προϋποθέσεις.
 Στα 102 Σχολεία των οποίων ο φάκελος αξιολογήθηκε και πληρούσαν τις προδιαγραφές του Νόμου, έχει ήδη ολοκληρωθεί ο επιτόπιος έλεγχος από κλιμάκια του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι μόνο το 30% από τα Σχολεία αυτά δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα, ενώ αντιθέτως το 70% έχει σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα, τα σημαντικότερα των οποίων είναι πολεοδομικές αυθαιρεσίες μη ρυθμισμένες, λειτουργία αιθουσών χωρίς άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, έλλειψη συστημάτων πυρόσβεσης καθώς και μη τήρηση των προδιαγραφών ΑμΕΑ, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου