Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

Ανάκληση Αποφάσεως και Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Νομού Γρεβενών


α)- Ανάκληση της με αριθμό 4464/15-9-2015 απόφασης του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό αναπληρωτή προϊσταμένου του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Νομού Γρεβενών μετά από αναπομπή της υπόθεσης στη Διοίκηση για νέα κρίση, η οποία εκδόθηκε με βάση τα με αριθμό 1/6-3-2015 και 4/9-9-2015 Πρακτικά του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, για τη διετία 2011-2013. β)- Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Νομού Γρεβενών μετά από αναπομπή της υπόθεσης στη Διοίκηση για νέα κρίση, με βάση το με αριθμό 19/07-07-2016 Πρακτικό του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, για τη διετία 2011-2013.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου