Σάββατο 27 Αυγούστου 2016

Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Αθήνα, 1-8-2016
 Αρ. Πρωτ.: 043
ΠΡΟΣ :
κ. Νίκο Φίλη
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ:
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Περ/κές Δ/νσεις Εκπ/σης, Δ.Δ.Ε.
ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ.
Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., Εκπαιδευτικούς, MME

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι από τις αρχαιρεσίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου των Αντιπροσώπων της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη στις 2 Ιουλίου 2016, αναδείχθηκε το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας για τη Συνδικαλιστική Περίοδο 2016-2018, το οποίο στη συνέχεια συγκροτήθηκε ομόφωνα σε Σώμα ως εξής:
1.
Πρόεδρος ________________________
: Σεκεριάδης Νικόλαος
2.
Αντιπρόεδρος _____________________
: Μπίγγος Χρήστος
3.
Γενικός Γραμματέας ________________
: Δούρος Παλαιολόγος
4.
Ειδικός Γραμματέας ________________
: Πέππας Αναστάσιος
5.
Οργανωτικός Γραμματέας ___________
: Θεολόγου Μιλτιάδης
6.
Γενικός Ταμίας ____________________
: Μπακαβέλλος Χρήστος
7.
Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού _____
: Μπόλης Θωμάς
8.
 Έφορος Δημοσίων Σχέσεων_________
: Παπαδόπουλος Χιονάς
9.
 Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων ___
: Μαστρογιωργάκης Χαράλαμπος
10.
Μέλος ___________________________
: Μπατζανακάκη Μαρίνα
11.
Μέλος ___________________________
: Κουτουλάκος Χρήστος
Αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας περιέχονται στο συνημμένο πίνακα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος Νικόλαος Σεκεριάδης
Ο Γενικός Γραμματέας Παλαιολόγος Δούρος 


Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Συνδικαλιστικής περιόδου 2016-2018
α/α
Ιδιότητα
Ονοματεπώνυμο
Στοιχεία επικοινωνίας

Ομοσπονδία
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
210-5238973
oltee.oltee@gmail.com
mail@oltee.att.sch.gr

1

Πρόεδρος
Νικόλαος Σεκεριάδης
6932619808
6972-153099
proedros.oltee@gmail.com

2
Αντιπρόεδρος
Χρήστος Μπίγγος
6944412595
antiproedros.oltee@gmail.com

3
Γενικός Γραμματέας
Παλαιολόγος Δούρος
6944867721
gengram.oltee@gmail.com

4
Ειδικός Γραμματέας
Αναστάσιος Πέππας
6999989699

5
Οργανωτικός Γραμματέας
Μιλτιάδης Θεολόγου
6932429887
orggram.oltee@gmail.com

6
Γενικός Ταμίας
Χρήστος Μπακαβέλλος
6937316303

7
Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού
Θωμάς Μπόλης
6979937219

8
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Χιονάς Παπαδόπουλος
6977239615
eforosds.oltee@gmail.com

9
Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων
Χαράλαμπος Μαστρογιωργάκης
6944885022
10
Μέλος
Μαρίνα Μπατζανακάκη
6934456768
11
Μέλος
Χρήστος Κουτουλάκος
6974148999Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-5238973
Πληροφορίες: Νικόλαος Σεκεριάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6932-619808


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου