Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17


ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21/26 Λογοθεραπευτών, ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23 Ψυχολόγων (Κύριος και Επικουρικός), ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργοθεραπευτών, ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών & ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

 Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας γνωστοποιεί ότι:
Στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης των υποψηφίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε Πίνακες Κατάταξης ανά κλάδο/ειδικότητα, για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2016-2017, καταρτίστηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, βάσει της οικείας πρόσκλησης (Φ.Ε.Κ. 2217/ τ.Β΄ /2016), οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ21-26, ΠΕ23 ΚΥΡΙΟΣ Α΄, ΠΕ23 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ Β΄, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΔΕ1 ΕΒΠ, καθώς και οι αντίστοιχοι ανά κλάδο Πίνακες «Απορριπτέων» με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και τη σχετική αιτιολόγηση.
Οι προαναφερθέντες προσωρινοί πίνακες κατάταξης πρόκειται να αναρτηθούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/eidiki-agwgi-ekpaideutikoi/eidiki-agwgi-eep και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας στη διεύθυνση http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/anakoinoseis/anakoinoseis-eidikis-agogis.
Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 5: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ της ανωτέρω οικείας πρόσκλησης, μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. (Ειδικό έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.Β.Π.4) από την Τρίτη 30-08-2016 έως και την Δευτέρα 05-09-2016, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 2106400241, 2106400686, 2131319438) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: prosl.enstasi@asep.gr και grapt.enstasi@asep.gr ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου