Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

Τροπολογίες για Ειδική Αγωγή και σχολικές καθαρίστριες στη ΒουλήΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Τροπολογίες για Ειδική Αγωγή και σχολικές καθαρίστριες αύριο στη Βουλή

Δύο τροπολογίες κατέθεσε σήμερα ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί αύριο και μεθαύριο στην ολομέλεια της Βουλής. Με την πρώτη τροπολογία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την Ειδική Αγωγή. Στη δεύτερη τροπολογία περιλαμβάνεται διάταξη για την έρευνα ενώ ρυθμίζονται θέματα του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και των σχολικών καθαριστριών.
Ενδιαφέρον για τους μαθητές έχει η διάταξη που ορίζει ότι η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι μέρος της διδακτέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ. και είναι κοινή για όλα τα ΕΠΑ.Λ.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθορίζονται, το αργότερο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, η εξεταστέα και διδακτέα ύλη.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση  με τη διάταξη ​ρυθμίζεται το ζήτημα της εξεταστέας και της διδακτέας ύλης στην επαγγελματική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, έχουν καθοριστεί για διαφορετικές ειδικότητες  κοινά εξεταζόμενα μαθήματα (με κοινή εξεταστέα ύλη), προκειμένου να γίνουν λιγότερα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ειδικοτήτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, απαιτείται ορισμένες ειδικότητες να διδάσκονται και ύλη που είναι σημαντική για αυτές (διδακτέα ύλη). Για αυτόν το λόγο η εξεταστέα ύλη δεν πρέπει να ταυτίζεται με τη διδακτέα, της οποίας είναι τμήμα (υποσύνολο).
Με άλλη ρύθμιση όριζεται ότι οι μεταταγμένοι μόνιμοι  εκπαιδευτικοί της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στα Δ.Ι.Ε.Κ. και συμπληρώνουν το ωράριό τους έως την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου με διοικητικό έργο στα Δ.Ι.Ε.Κ., που έχουν τοποθετηθεί. Στους εκπαιδευτικούς εφαρμόζονται αναλογικά: α) η παρ. 13 του άρθρου 14 και η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) για το διδακτικό και εργασιακό ωράριο, β) τα άρθρα 48 έως 56 του ν. 3528/2007 (Α΄26) για τις άδειες και γ) η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄235) για τη συμπλήρωση του ωραρίου.
To άρθρο για την Ειδική Εκπαίδευση περιλαμβάνει πολλές διατάξεις και ρυθμίζει θέματα ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα  τακτοποιεί το θεσμικό πλαίσιο της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ιδρύει το νέο τύπο του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου και καταργεί την πολυδιάσπαση και αλληλοεπικάλυψη των πολλών υφιστάμενων τύπων σχολικών μονάδων (ΤΕΕ Α, ΤΕΕ Β, ΤΕΕ Α και Β Βαθμίδας, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια). Στην Ενιαίου τύπου σχολική μονάδα προβλέπεται η λειτουργία τεσσάρων (4) τάξεων Γυμνασίου, όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα του Γυμνασίου Γενικής Εκπαίδευσης, εμπλουτισμένο με δραστηριότητες προεπαγγελματικής ετοιμότητας. Οι απόφοιτοι τεσσάρων (4) τάξεων Γυμνασίου λαμβάνουν τίτλο σπουδών ισότιμο του Γυμνασίου, χωρίς επαγγελματική εξειδίκευση όπως ίσχυε μέχρι σήμερα και με αυτόν τον τρόπο τερματίζεται το φαινόμενο της άκαιρης και παιδαγωγικά ανεπίτρεπτης πρόωρης εξειδίκευσης των μαθητών. Στις τέσσερις (4) τάξεις του Λυκείου προβλέπεται η εφαρμογή του προγράμματος του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και οι απόφοιτοι λαμβάνουν τίτλο σπουδών ισότιμο του Λυκείου. Επίσης, η τροπολογία ρυθμίζει χρόνιες εκκρεμότητες του θεσμικού πλαισίου των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) προσαρμόζοντας τη λειτουργία τους στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους.
Η διάταξη ορίζει με σαφήνεια τα προσόντα εξειδίκευσης στην ΕΑΕ και καταργεί το διαχωρισμό της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών κατοχυρώνοντας τη δυνατότητα μετακίνησης των εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, από δομές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και το αντίστροφο, εξασφαλίζοντας με τα χρονικά όρια που τίθενται τη σταθερότητα του προσωπικού στις αντίστοιχες δομές, όπως επιβάλλεται για παιδαγωγικούς λόγους. Ακόμα, παρέχει τη δυνατότητα υπηρέτησης σε δομές ΕΑΕ των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ σε ισότιμη βάση με τους κλάδους εκπαιδευτικών ΕΑΕ ΠΕ61 και ΠΕ71. Έτσι αποκαθιστά τη νομιμότητα και επαναφέρει την κανονικότητα στις υπηρεσιακές μεταβολές.
Με άλλη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής τοποθέτησης σε θέσεις ΕΑΕ εκπαιδευτικών με εμπειρία ή λιγότερα προσόντα στην ΕΑΕ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ίσχυε ανέκαθεν αλλά για πρώτη φορά καθορίζονται τα «λιγότερα προσόντα». Το σύνολο των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να προσλαμβάνονται αναπληρωτές από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα κατά την παρελθούσα σχολική χρονιά 2015-16 προσλήφθηκαν περίπου 1.000 εκπαιδευτικοί από τους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης χωρίς αξιολόγηση των προσόντων τους, τη στιγμή που μπορεί να υπάρχουν μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με «λιγότερα προσόντα» στην ΕΑΕ. Έτσι η ρύθμιση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να αξιοποιείται με το βέλτιστο τρόπο το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό, να εξυπηρετούνται άμεσα οι ανάγκες των μαθητών και να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των δομών ΕΑΕ.
Τέλος, διάταξη ορίζει ρητά το δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στους Συλλόγους Διδασκόντων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου