Σάββατο 27 Αυγούστου 2016

«Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων»...Τροποποίηση K.Y.A.
Τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου