Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

«Οι αυτό-αναφερόμενες διακρίσεις απέναντι στην τρίτη ηλικία από επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς»...'Ερευνα με ερωτηματολόγιο


 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο πλαίσιο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας για την απόκτηση πτυχίου της σχολής Κοινωνικής Εργασίας Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης, διενεργείται έρευνα με θέμα: «Οι αυτό-αναφερόμενες διακρίσεις απέναντι στην τρίτη ηλικία από επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς». Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση της προκατάληψης των επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται με άτομα τρίτης ηλικίας και αυτών που δεν εργάζονται με άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας. Ως δείγμα, επιλέχτηκαν επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί. Για τον λόγο αυτό, ζητάμε θερμά την δημοσίευση της έρευνας στη σελίδα σας! Ο σύνδεσμος του ερωτηματολογίου: http://goo.gl/forms/ YzaGeRzCvieB3JVA2 . Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου