Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

ΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ 10 Α.Ε.Ι & 1 Τ.Ε.Ι-ΙΔΡΥΣΕΙΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ/ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ  ΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ 10 Α.Ε.Ι & 1 Τ.Ε.Ι

69. Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων
− Κατάργηση Παραρτήματος – Κατάργηση Τμη−
μάτων− Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
...
70. Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάρ−
γηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
..............................................
71. Ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών στην Ανώτατη Σχο−
λή Καλών Τεχνών. .........................................................................

72.
Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος
και ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχο−
λών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
........
73.
Κατάργηση τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο
Πολυτεχνείο Κρήτης
...................................................................
74.
Ίδρυση Σχολών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση
κατεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
...............
75.
Ίδρυση Σχολών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
...
76.
Ίδρυση Σχολών – κατάργηση συγχώνευση, με−
τονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
..........................
77. Ίδρυση−Συγκρότηση Σχολών στο Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο.
....................................................................................
78. Ίδρυση−Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πα−
νεπιστήμιο Αθηνών
.......................................................................
79.
Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος , μετονο−
μασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
.......................................................................
80. Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος και μετονο−
μασία Τμημάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
......................
 ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ 11 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΦΕΚ A 119 - 28.05.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 29.05.2013 Σελίδες 20 (1823 - 1842)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου