Τρίτη 28 Μαΐου 2013

Ποιές ρυθμίσεις ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα(Ε.Κ.Τ) για τα δάνεια των νοικοκυριών


 Οι όροι για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και είναι: α) Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει σε αντικειμενική αξία τις 250.000 ευρώ. β) Το σύνολο των καταθέσεων που βρίσκονται στην κατοχή του νοικοκυριού να μην ξεπερνά τις 10.000 ευρώ και

γ) Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού (κεφάλαιο) να μην ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.
Οι δανειολήπτες που μπορούν να επωφεληθούν της ρύθμισης διακρίνονται σε:...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_25/05/2013_521640

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου