Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2013-14 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π) & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Β.Π)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

του Αιρετού στο Υ.Σ.Ε.Ε.Π . Δημήτρη Παπαευθυμίου

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 28 Μαϊου έγινε προσωρινή ανάρτηση του πίνακα των μεταθέσεων, με στόχο την ενημέρωση των συναδέλφων και τον εντοπισμό πιθανών λαθών που οι συνάδελφοι θα διαπίστωναν.

Πράγματι διαπιστώθηκαν λάθη, σε μικρή βέβαια κλίμακα, τα οποία θα διορθωθούν στο συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη ή Τετάρτη.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι συνάδελφοι θα πρέπει να είναι συγκρατημένοι, επειδή θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, που ίσως για κάποιους συναδέλφους να μην είναι οι αναμενόμενες.

Υπομονή ως την επόμενη εβδομάδα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου