Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ
Π.Υ.Σ.Δ.Ε Α’ ΑΘΗΝΑΣ
-----
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 16
Τ.Κ. – Πόλη:115 26 - Αθήνα
Ιστοσελίδα:
:http://dide-a-ath.att.sch.gr
e-mail: mail@dide-a-ath.att.sch.gr
Αθήνα, 20-5-2013

Θέμα: « Πλήρωση θέσης αναπληρωτή Διευθυντή στο ΕΕΕΕΚ
Κωφών Βαρήκοων Α’ Αθήνας»
Σύμφωνα με την
υπ’αριθμ.: 14/25-4-2013 Πράξη
του Α’ Π.Υ.Σ.Δ.Ε Αθήνας:
1)
Αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας οι κάτωθι υποψήφιοι:
α)
Η κα Κοτσαβασιλειάδου Αναστασία του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλάδου
ΠΕ11 αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας γιατί δεν έχει συμπληρώσει
πλήρη τρία (3) έτη υπηρεσίας σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ (άρθρο 11 παρ. 4 (περ.
γ/εδ.αα) του Ν. 3848/2010)
β)
Η κα Σιελούλη Κωστούλα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΤΕ01.32
αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας γιατί είναι κλάδου ΤΕ01 (άρθρο 11
παρ.4 (περ.β / εδ γγ) του Ν.3848/2010) όπως διευκρινίστηκε με την παρ.4 της
1567(α)/Δ2/29-06-2011 ΥΠΔΒΜΘ εγκύκλιο: «Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί
κλάδου ΤΕ01 δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για θέσεις Διευθυντών όλων
των τύπων Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/ΘΜΙΑς Εκπ/σης καθώς και της
Ειδικής Αγωγής.

2)

Ορίζεται ως αναπληρωτής Διευθυντής στο ΕΕΕΕΚ Κωφών Βαρήκοων Α’
Αθήνας ο κος Σεχίδης Ιωάννης του Θεοφύλακτου, κλάδου ΠΕ70.


ΑΠΟ ΤΟ Π.Υ.Σ.Δ.Ε Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου