Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-GERER LES DIFFERENCES A L ECOLE-24 & 25/5/2013-INSTITUT FRANCAIS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ www.ifa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου