Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Θέση ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για το ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ


Ο Δήμος Χαλκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την ανάγκη υλοποίησης του Υποέργου «Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας» στο Δήμο Χαλκιδέων, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» της κατηγορίας πράξης του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» του Άξονα Προτεραιότητας “Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου” στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ-ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΚΤ), και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
ΠΕ Κοινωνιολόγων/ Κοινωνικής Πολιτικής 1
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων στην οδό Μεγασθένους και Ληλαντίων 34, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα, 2ος όροφος, υπεύθυνη κ. Παυλάκη Σοφία από την Παρασκευή 31/05/2013 μέχρι και την Κυριακή 09/06/2013.

Αναδημοσίευση:www.proson.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου