Τρίτη 28 Μαΐου 2013

ΔΕ ΘΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΣΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Ε.Α.Ε ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΩ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ(ΕΣΠΑ) - ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΟΥΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Ε.Α.Ε ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

       ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                         

   ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε.                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                                      Μαρούσι, 27 -05-2013

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ                               Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.


-----                                                                                                       71510/Γ6                                                                                                   
                                        

Πληροφορίες: Κ. Λολίτσας
Τηλ.: 210 3442190, 2194,3797                                                     
FΑΧ: 210 3442334                                            


ΘΕΜΑ: « Παροχή διευκρινίσεων»

ΣΧΕΤ: το με αριθμ. πρωτ. 66925/Γ6/16-05-2013 έγγραφό  μας
 Σχετικά με την παρακολούθηση των ημερήσιων σεμιναρίων που διοργανώνονται  στα πλαίσια του «Προγράμματος μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» και σε συνέχεια του  σχετικού εγγράφου σας ενημερώνουμε ότι εξαιρούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που υπηρέτησαν κατά το διδακτικό έτος 2012-13 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, λόγω του ότι  ανήκουν στο Γ΄ άξονα.

      Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των ως άνω Περιφερειακών Διευθύνσεων διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

1)    Δε θα υπάρξει επιπλέον μοριοδότηση στους Ενιαίους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΑΕ για όσους  παρακολουθήσουν, κατά τη τρέχουσα περίοδο,  τα ημερήσια σεμινάρια και η ένταξη στους πίνακες θα πραγματοποιηθεί  ως προς αυτό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ίσχυε στο παρελθόν.

2)    Στην Αίτηση-Δήλωση στο Πεδίο «Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» δε θα υπάρχει επιπλέον σχετικό πεδίο σχετικά με την παρακολούθηση των ημερήσιων σεμιναρίων.

3)    Θα ακολουθήσουν και άλλες φάσεις επιμόρφωσης, του ως άνω προγράμματος, για τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν κατά το σχολικό έτος 2013-14 .

4)    Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου θα στελεχωθούν με Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης οι οποίοι θα προσληφθούν με πιστώσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

       

                                     Ο Διευθυντής της Ειδικής Αγωγής

 

                                         Κωνσταντίνος Λολίτσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου