Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

Πρόσκληση για παρουσίαση καινοτόμων ή αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Ημερίδα Ειδικής Αγωγής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ - «Π.Ε.Ε.Π.»
Καβείρων 3, 54 352 – Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα:  6944-631467 & 6978-042337
Θεσσαλονίκη,  27-5-2013    
Αρ. Πρωτ.:  146

Προς: Τους εκπαιδευτικούς Ειδικής 
  Αγωγής και το Ε.Ε.Π. όλων   των βαθμίδων
 


Πρόσκληση για  παρουσίαση καινοτόμων ή αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Ημερίδα Ειδικής Αγωγής

Αγαπητοί συνάδερφοι,
Η Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών, μετά την επιτυχία των προηγούμενων τριών ημερίδων και διημερίδων Καινοτόμων και Αποτελεσματικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη (οι εισηγήσεις των οποίων είναι αναρτημένες στον ιστότοπο:  http://www.specialeducation.gr) και ανταποκρινόμενη στην επιθυμία των συναδέρφων για συνέχιση της πρωτοβουλίας αυτής,  διοργανώνει  την  4η Ημερίδα Αποτελεσματικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων, ομάδες εκπαιδευτικών και εργαζόμενοι στο χώρο της ειδικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, να αποστείλουν περίληψη αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (πρώιμης παρέμβασης, κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, προεπαγγελματικής  και επαγγελματικής εκπαίδευσης, κ.α.), που εφαρμόστηκαν στη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους και είναι χρήσιμο να παρουσιαστούν στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ημερίδα αυτή σε αποτελεσματικά προγράμματα παρέμβασης που αφορούν τη ΔΕΠ-Υ, καθώς και σε προγράμματα  παράλληλης στήριξης. 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση της επισυναπτόμενης φόρμας που περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή (έως 400 λέξεις) του εκπαιδευτικού προγράμματος και των αποτελεσμάτων του. Η αποστολή-κατάθεση των προτάσεων γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΕΕΠ (unionpeep@gmail.com), με την ένδειξη «Για την  Ημερίδα Ειδικής Αγωγής», μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013. Προαιρετικά μπορεί να αποσταλεί και υλικό από την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος.  
 
                                                     Για το Δ.Σ. της  Π.Ε.Ε.Π.

Ο Πρόεδρος                               Η Γενική Γραμματέας
Δαρβούδης Αθανάσιος             Κουσουρέτα Νίκη
 

4η Ημερίδα Καινοτόμων  Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Α.Ε.

Υποβολή Περίληψης για ανακοίνωση

Προθεσμία Υποβολής Περίληψης: 28/6/2013

Τίτλος:

Εισηγητές (να αναφερθεί η ειδικότητα του κάθε εισηγητή):Φορέας εργασίας:    
                        
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
                                                      
Email:  

              
 


Περίληψη (έως 400 λέξεις - θεωρητικό πλαίσιο, στόχοι, εφαρμογή του προγράμματος, αποτελέσματα - αξιολόγηση - προτάσεις):....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου