Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

Εξοπλίζονται τα ειδικά σχολεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας

 Εξοπλίζονται τα ειδικά σχολεία 

Θα διατεθούν από την περιφέρεια Θεσσαλίας 2,7 εκατ. ευρώ


Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα που αφορά στον εξοπλισμό των Ειδικών Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 2.686.834,30 €, με την ένταξη του έργου «Εξοπλισμός 2/θ Eιδικού Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου και για το τμήμα ένταξης Γυμνασίου Σκιάθου», με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χωρικής Ενότητας «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013». 
Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, η χρηματοδότηση του τελευταίου έργου από τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στη Θεσσαλία».
Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Μέσω του ΕΣΠΑ, υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 2,7 εκατ. ευρώ, με στόχο των εξοπλισμό όλων των ειδικών σχολείων της Θεσσαλίας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές στα σχολεία αυτά, ώστε να λειτουργήσουν σωστά και να εκπληρώσουν το βασικό σκοπό τους, δηλαδή την επανένταξη των παιδιών με ειδικές ικανότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα και την προετοιμασία τους για την ισότιμη ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό σύνολο. Ο εξοπλισμός αυτός καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες,  ταυτόχρονα όμως βοηθά στην ενδυνάμωση, φυσική και πνευματική, της αυτονομίας του κάθε ατόμου».
Ο εξοπλισμός του διθέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου και του τμήματος ένταξης του Γυμνασίου Σκιάθου, προϋπολογισμού 19.766,40 εκ. Ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και περιλαμβάνει:
• Ειδικό εξοπλισμό για παιδιά με κινητικά προβλήματα
• Εξοπλισμό γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής
• Εξοπλισμό φυσιοθεραπείας
• Διαδραστικούς πίνακες
• Υπολογιστές – μηχανές γραφείου/Συσκευές ήχου και εικόνας
• Έπιπλα
• Λοιπό εξοπλισμό.
Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνεται στους εγκεκριμένους πίνακες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και οι προδιαγραφές του εναρμονίζονται με τις εγκεκριμένες από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης (ΥΠΔΒΜΘ).
Στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας μέχρι σήμερα χρηματοδοτείται ο εξοπλισμός 95 Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης) της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Κατάλληλα εξοπλισμένες οι υπόψη μονάδες υποστηρίζουν την προσπάθεια εκπλήρωσης του βασικού τους στόχου  που είναι να συμπεριλάβουν και να επανεντάξουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα, παρέχοντάς τους όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Αναδημοσίευση www.trikaladay.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου