Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ:" Εδώ και 14 χρόνια εκκρεμεί η δημιουργία μηχανισμού έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης για τη δυσλεξία"
Εδώ και 14 χρόνια εκκρεμεί το αίτημα του Παγκύπριου συνδέσμου για τη δυσλεξία για τη δημιουργία μηχανισμού έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης όπως προνοείτε από το άρθρο του νόμου περί αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες.
Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Γιώργο Τορναρίτη, ο παγκύπριος σύνδεσμος δυσλεξίας, επισημαίνει ότι ο μηχανισμός πρέπει να δύναται να εντοπίζει όλους τους μαθητές που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών πριν από τη φοίτησή τους στη δημοτική εκπαίδευση, ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται και οι κίνδυνοι εγκαίρως.
Οι εκπαιδευτές δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών με δυσλεξία
Ένα πρόβλημα που παραθέτει ο παγκύπριος σύνδεσμος δυσλεξίας, είναι η αδυναμία των εκπαιδευτών ή εξεταστών στα σχολεία για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ανάγνωσης και απλοποίησης του εξεταστικού δοκιμίου με τρόπο που να μη θίγεται η αξιοπιστία και το κύρος των εξετάσεων. Μάλιστα ο σύνδεσμος κοινοποιεί προς τον κ. Τορναρίτη την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει επιμορφώσεις εκπαιδευτικών του δημοσίου στον τρόπο παροχής των διευκολύνσεων στην βάση των ευρωπαϊκών προτύπων.
Ο Παγκύπριος σύνδεσμος για τη δυσλεξία, επανειλημμένως ζήτησε τη θεσμοθέτηση της προφορικής εξέτασης ως μέσου αξιολόγησης των μαθητών μέσης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Δεν διασφαλίζονται τα άτομα με δυσλεξία στην πρόσβαση εργασίας.
Δεν υπάρχει νομοθεσία που να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των ατόμων με δυσλεξία, όσον αφορά την πρόσβαση στην εργασία, επισημαίνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για τη δυσλεξία. «Ούτε σε κρατικό ούτε σε ιδιωτικό επίπεδο διασφαλίζεται η διαφορετικότητα των ατόμων με δυσλεξία κατά τη διαδικασία γραπτών εξετάσεων για τη διασφάλιση μιας θέσης εργασίας. Ούτε υπάρχει νομοθεσία που να διέπει τη μεταχείριση ατόμων με δυσλεξία στο χώρο εργασίας με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται η πολιτική ισότητας και ίσων ευκαιριών", επισημαίνεται στην επιστολή.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Νίκος Τορναρίτης, αφού έλαβε την επιστολή, την προώθησε στον Υπ. Παιδείας τον οποίο καλεί να απαντήσει τα ερωτήματα του συνδέσμου για την δυσλεξία ενώπιον της Βουλής.

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου