Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑμεΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189
15 Μαΐου 2013
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/
οικ. 6286/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Τροπο−
ποίηση Κ.Υ.Α. καταβολής των επιδομάτων στα τυ−
φλά − κωφάλαλα − βαριά νοητικά καθυστερημένα
άτομα και ανασφάλιστα τετραπληγικά − παραπλη−
γικά ακρωτηριασμένα» (ΦΕΚ 997/Β΄). ................
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ
ΦΕΚ B 1189 - 15.05.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 16.05.2013 Σελίδες 8 (19335 - 19342)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου