Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑμεΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189
15 Μαΐου 2013
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/
οικ. 6286/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Τροπο−
ποίηση Κ.Υ.Α. καταβολής των επιδομάτων στα τυ−
φλά − κωφάλαλα − βαριά νοητικά καθυστερημένα
άτομα και ανασφάλιστα τετραπληγικά − παραπλη−
γικά ακρωτηριασμένα» (ΦΕΚ 997/Β΄). ................
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ
ΦΕΚ B 1189 - 15.05.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 16.05.2013 Σελίδες 8 (19335 - 19342)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου