Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά (27)
«Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά (27).

 Τάξεις με μαθητές περισσότερους από είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος2013-2014.»

Την απόφαση αυτή υπογράφουν ο Υπουργός ΠΑΙ.Θ.Π.Α  Κωνσταντίνος  Αρβανιτόπουλος και ο Αναπληρωτής  Υπουργός Οικονομικών  Χρήστος  Σταϊκούρας.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ 


ΦΕΚ B 1218 - 20.05.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 22.05.2013 Σελίδες 8 (19587 - 19594)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου