Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

"ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης παραγράφου..."...ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Σ.Α.Κ.Ε.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής


Πρόσφατα τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». καθώς το άρθρο 47 στην παράγραφο 4 αναφέρει πως η προϋπηρεσία όσων αναπληρωτών εργάστηκαν και εργάζονται στην ειδική εκπαίδευση θα υπολογίζεται αποκλειστικά στον οικείο Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών που αφορά στις δομές όπου προσφέρθηκε η υπηρεσία (Γενικής ή Ειδικής Εκπαίδευσης) και όχι σε περισσότερους του ενός πίνακες αναπληρωτών. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε το δελτίο τύπου του ΥΠΟΠΑΙΘ στις 13/03/2015 όπου ο αναπληρωτής υπουργός κ.Α. Κουράκης αναφέρει ότι : «Η ενιαία εκπαίδευση ή «το Σχολείο για Όλους» μπορεί να υλοποιηθεί εφόσον το πολιτικό σύστημα το αποφασίσει.
Η θεσμοθέτησή του και η υποστήριξη της λειτουργίας του είναι ζήτημα άσκησης πολιτικής. Άλλωστε η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Αναπήρων του ΟΗΕ αποτελεί πλέον νόμο του ελληνικού κράτους και υποχρεώνει την πολιτεία να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της και τις πρακτικές της προς αυτήν την κατεύθυνση».
Επίσης, η διαφύλαξη και η ενίσχυση του ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης είναι σαφής και στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 3699/2008 ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι ο θεσμός της παράλληλης στήριξης όπως και οι δομές των Τμήματα Ένταξης λειτουργούν μέσα στο γενικό σχολείο με μαθητές που ανήκουν όπως είναι το λογικό στον γενικό μαθητικό πληθυσμό χωρίς να θεωρούνται μαθητές άλλης κατηγορίας. Με την ρύθμιση της παρ.4 του άρθρου 47, φαίνεται πως το υπουργείο θεωρεί πως εκπαιδευτικοί με ίδιους τίτλους βασικών σπουδών που εκπαιδεύουν μαθητές του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικά κριτήρια.
Θεωρεί πως ο καθηγητής που διδάσκει το αντικείμενο που σπούδασε, ακολουθώντας το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών σε μαθητές με μαθησιακές ή εκπαιδευτικές δυσκολίες, ότι δεν είναι ικανός να διδάξει στην γενική τάξη, υποκύπτοντας σε συντεχνιακές απαιτήσεις αδιαφορώντας για την ουσία της εκπαίδευσης και της προσφοράς των καθηγητών στις δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης αλλά και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα, αγνοώντας επίσημους φορείς και ομοσπονδίες όπως η ΔΟΕ και πολλές ΕΛΜΕ της χώρας που έχουν πάρει σαφή θέση υπερ της κατάργησης της συγκεκριμένης παραγράφου και της προσμέτρησης της προϋπηρεσίας σε δομές ΕΕ και στους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης.
Ως Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής επιθυμούμε συγκεκριμένα να αναφέρουμε τα εξής:
 1 ον Όλοι ,ανεξαρτήτως, αναπληρωτές καθηγητές ήρθαν αντιμέτωποι με το «κλείδωμα» των πινάκων προϋπηρεσίας από το 2010 και εξής. Παρόλα αυτά, πολλοί από αυτούς, παρέμειναν ενεργοί και προχώρησαν στην απόκτηση επιπλέον παιδαγωγικών και μορφωτικών προσόντων που τους έδωσαν την δυνατότητα να εργαστούν στην ειδική αγωγή. Πολλοί από αυτούς έχουν επιτυχία στον ΑΣΕΠ, έχουν εργαστεί στην γενική εκπαίδευση και έχουν υποστεί τον εμπαιγμό των προηγούμενων κυβερνήσεων με τις διαρκείς εξαγγελίες περί διενέργειας διαγωνισμών ΑΣΕΠ. Όμως, θέλησαν να αποκτήσουν επιπλέον προσόντα στην λογική της δια βίου μάθησης και της διεύρυνσης και βελτίωσης των ικανοτήτων, με αποκλειστικό γνώμονα, να προσφέρουν στους μαθητές την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Τα προσόντα αυτά αφορούν ως επί το πλείστον μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών Ελληνικών αλλά και Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς δίδακτρα (άρα δεν υπάρχει η λογική της ταξικής – οικονομικής ελιτ σε όσους τα απέκτησαν) και με την αναγνώριση του επίσημου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (άρα αναιρείται η παραφιλολογία περί ειδικών συνθηκών απόκτησης εκτός αν το ΥΠΟΠΑΙΘ συντηρεί εν γνώσει του ένα διαβλητό σύστημα) ΔΟΑΤΑΠ.
Οπότε οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός επιθυμούσε πραγματικά να εργαστεί θα μπορούσε να προχωρήσει στην απόκτηση αντίστοιχου διπλώματος εξειδίκευσης και να αναγνωριστεί από τον επίσημο κρατικό φορέα. Με την διάταξη όμως που προωθεί το ΥΠΟΠΑΙΘ, επί της ουσίας θεωρεί πως όλα αυτά τα χρόνια οι εκπαιδευτικοί της Ειδική Εκπαίδευσης δεν εργάζονταν με μαθητές αλλά σε κάποιο άλλον τομέα του Δημοσίου προχωρώντας σε έναν συγκεκαλυμμένο ιδιότυπο ρατσισμό ως προς τους μαθητές των δομών της ειδικής αγωγής. Αφήνει λοιπόν, στην άκρη την συμπεριληπτική αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η στροφή προς το συμπεριληπτικό μοντέλο απαιτεί απομάκρυνση από το μοντέλο της λογικής της κατηγοριοποίησης των μαθητών σε φυσιολογικούς και αποκλίνοντες. Η UNESCO επισημαίνει ότι η ύπαρξη ξεχωριστών συστημάτων ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης δεν είναι πλέον ούτε έγκυρη ούτε κατάλληλη και ότι η θεσμοθέτηση οποιουδήποτε χάσματος μεταξύ των δύο είναι αντίθετη προς την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (UNESCO,2008, 2009), η αποσπασματική ρύθμιση που εισάγει η παράγραφος αυτή, εντείνει ακόμη περισσότερο το χάσμα μεταξύ ειδικής και γενικής εκπαίδευσης.
 2 ον Είμαστε καθηγητές με βασικούς τίτλους σπουδών που μας επιτρέπουν να εργαστούμε στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης της χώρας. Έχουμε εργαστεί σε δομές ειδικής εκπαίδευσης όπως το τμήμα ένταξης εκπαιδεύοντας μαθητές των γενικών σχολείων πάνω στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθούν οι μαθητές της γενικής τάξης και τα περισσότερα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στην ειδική εκπαίδευση έχουν υιοθετηθεί από καθηγητές γενικής μετά από παρότρυνση και υπόδειξη των σχολικών συμβούλων. Η εργασία μας αυτή είναι συνέπεια της υπογραφής συμβάσεων με το ΥΠΟΠΑΙΘ και τις ΔΔΕ και κάθε χρόνο οι εγκύκλιοι με τις οποίες συντάσσονται οι πίνακες αναπληρωτών κάνουν λόγο για αναγνώριση της προϋπηρεσίας που έχει αποκτηθεί με αυτούς τους όρους.
 3 ον Μετά την έναρξη της διαβούλευσης το ΔΣ της ΔΟΕ, που εκφράζει και τους δασκάλους της γενικής εκπαίδευσης, εξέφρασε την αντίθεση του στην μη προσμέτρηση της προϋπηρεσίας στην ειδική εκπαίδευση ΚΑΙ στους πίνακες γενικής εκπαίδευσης. Σε παρόμοιες ανακοινώσεις έχουν προβεί και πολλές ΕΛΜΕ. Οι συνάδελφοι με τους οποίους συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που χρησιμοποιήθηκαν και στην γενική τάξη, αντιλαμβάνονται την αξία της προσφορά μας και πάντοτε υπήρχε κλίμα αλληλοεκτίμησης και συναντίληψης ανάμεσα μας. Τώρα με αυτήν την διάταξη το ΥΠΟΠΑΙΘ φέρνει την διχόνοια και την διάκριση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς ικανούς και μη στο να διδάξουν το αντικείμενο του βασικού τίτλου ανάλογα με το αν το δίδαξαν στο γενικό τμήμα ή στο τμήμα ένταξης. Άρα ο αποκλεισμός της προϋπηρεσίας στην Ειδική Εκπαίδευση από την προσμέτρηση της στους πίνακες γενικής εκπαίδευσης, ποιους λόγους εξυπηρετεί;

4 ον Το ΥΠΟΠΑΙΘ αναγνωρίζει στους μόνιμους εκπαιδευτικούς την δυνατότητα να επιλέξουν την δομή που θα εργαστούν μεταφέροντας όλα τα χρόνια υπηρεσίας τους χωρίς να κάνει διάκριση στο αν η υπηρεσία τους προσφέρθηκε στην γενική ή στην ειδική αγωγή, ακόμη και όταν έχουν διοριστεί ως καθηγητές γενικής αγωγής. Αυτό ως ΣΑΚΕΑ το θεωρούμε απόλυτα λογικό και σωστό να συμβαίνει καθώς πρόκειται για χρόνια εργασίας με μαθητές και η εκπαίδευση έχει προσφερθεί στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης και καθώς οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί έχουν τα τυπικά προσόντα.
  Πώς όμως, μπορεί να αφαιρείται η δυνατότητα αντίστοιχης επιλογής, με τους ίδιους όρους στους αναπληρωτές καθηγητές που έχουν τον ίδιο βασικό τίτλο σπουδών και έχουν αποκτήσει επιπλέον προσόντα που τους καθιστούν ικανούς να εργαστούν στην ειδική αγωγή; Όταν ένας εκπαιδευτικός διορίζεται ώστε να διδάξει το αντικείμενο του βασικού τίτλου σπουδών του, σε μαθητές με εκπαιδευτικές ή μαθησιακές ανάγκες τότε είναι άδικο να θεωρείται πως δεν έχει αποκτήσει εμπειρία στην διδασκαλία του αντικειμένου του και να μην του αναγνωρίζεται η διδασκαλία αυτή ως προϋπηρεσία στην εκπαίδευση μαθητών.
 Πού είναι λοιπόν η κοινή αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αλλά και συνεκδοχικά των πολιτών; Αν είσαι μόνιμος τότε αθροίζεται η υπηρεσία σου ανεξαρτήτως δομής ενώ αν είσαι αναπληρωτής ισχύουν άλλα μέτρα και σταθμά;
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης παραγράφου και την συνέχιση, αναδρομικά από την χρονιά που σταμάτησαν να τροφοδοτούνται οι πίνακες προϋπηρεσίας, της προσμέτρησης της προϋπηρεσίας σε δομές ειδικής εκπαίδευσης ΚΑΙ στον πίνακα της προϋπηρεσίας του κλάδου που αφορά το βασικό μας πτυχίο. Οτιδήποτε άλλο θα αποτελεί εμπαιγμό απέναντι στον κόπο και την προσφορά των χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τις δομές ΕΕ. και σε βάθος χρόνου την ανεργία.
 Ο ίδιος ο κ. Κουράκης μιλούσε για ενιαία εκπαίδευση. Ελπίζουμε να συνεχίσει να τηρεί τα όσα έχει εξαγγείλει.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ του Σ.Α.Κ.Ε.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου