Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ καθ. Δημήτρη Χασάπη με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στην υλοποίηση του Eυρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ για τη Νεολαία στην Ελλάδα


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Πραγματοποιήθηκε στις 17-6-15 στις Βρυξέλλες συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ καθ. Δημήτρη Χασάπη με αξιωματούχους της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Πολιτισμού (DGEAC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στην υλοποίηση του Eυρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ για τη Νεολαία στην Ελλάδα με αποτέλεσμα την διακοπή της χρηματοδότησης του στις αρχές Δεκεμβρίου του 2014.
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ να επιλύσει όλα τα προβλήματα που έχουν μέχρι σήμερα δημιουργηθεί και να εξασφαλίσει όλους τους όρους ομαλής ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να μεταφερθεί η διαχείριση του προγράμματος ERASMUS+ για τη Νεολαία από το Ινστιτούτο Δια βίου Μάθησης στο Ελληνικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο από χρόνια διαχειρίζεται χωρίς προβλήματα το μεγαλύτερο μέρος του Προγράμματος ERASMUS+ και να δημιουργηθεί ένας ενιαίος Εθνικός Φορέας με στόχο τον εξορθολογισμό του διοικητικού και διαχειριστικού έργου του προγράμματος και την καλύτερη παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής του από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ως Εθνική Αρχή και την αντίστοιχη Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε, επίσης, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιείται με εντατικούς ρυθμούς από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ και στο ΙΚΥ, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός διμήνου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Προγράμματος ERASMUS+, η ομαλή μεταφορά της διαχείρισης του σε έναν ενιαίο Εθνικό Φορέα.
Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τις αποφάσεις αυτές, οι οποίες αναμένεται να εξασφαλίσουν τη συνέχιση του προγράμματος ERASMUS+ για τη Νεολαία στην Ελλάδα στο συντομότερο δυνατό χρόνο και εκδήλωσαν την πρόθεση τους να συνδράμουν τις ελληνικές αρχές με τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση ενός οδικού χάρτη ο οποίος θα διασφαλίσει την έγκαιρη και ομαλή μεταφορά αρμοδιοτήτων, αρχείων και πόρων σε έναν ενιαίο Εθνικό Φορέα ERASMUS+ καθώς την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, μέχρι σήμερα φορέα διαχείρισης προγράμματος ERASMUS+ για τη Νεολαία.
Τέλος , συμφωνήθηκε η αμοιβαία επικοινωνία και ενημέρωση σε εβδομαδιαία βάση για την πορεία των ενεργειών οι οποίες θα επιτρέψουν τη συνέχιση της χρηματοδότησης του προγράμματος ERASMUS+ για τη Νεολαία στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου