Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

Έγκριση συμμετοχής του Ι.Ε.Π. στην επικαιροποιημένη Πρόσκληση με κωδικό Ε.Δ.Β.Μ. 24 (Α/Α ΟΠΣ: 1287) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση».


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου