Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

"Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό"...ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
                                                κύριο Νίκο Φίλη

Θέμα: Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό

                                                                                        Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016

Σύμφωνα με έρευνες, οι άνθρωποι που μιλούν άριστα δύο ξένες γλώσσες έχουν αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές. Η παραδοχή αυτή θα έπρεπε να οδηγήσει στην αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μιας Χώρας με υψηλά ποσοστά ανεργίας. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να μην συμμερίζεται την ανάγκη αυτή. Έτσι, ο Υπουργός Παιδείας εξέδωσε την Υπουργική Απόφαση υπ΄ αρ. 657/70691/Δ1/26.04.2016 με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου», που περιείχε ρύθμιση και για τη δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στην Ε΄ και ΣΤ’ Δημοτικού.

Όπως αναφέρει η Υπουργική Απόφαση, οι μαθητές θα διδάσκονται ως δεύτερη γλώσσα όποια από τη Γαλλική ή Γερμανική έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης των μαθητών σε επίπεδο τμήματος. Αυτή η ρύθμιση διαφέρει σημαντικά με την προηγούμενη που είχε θέσει το Υπουργείο με την υπ΄ αρ. Φ52/632/81912/Δ1/22.05.15 εγκύκλιό του σχετικά με τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2015-2016, που προέβλεπε παράλληλη διδασκαλία των δύο γλωσσών αν εξασφαλιζόταν ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μαθητών.

Με τη νέα Υπουργική Απόφαση, το Υπουργείο Παιδείας υποβαθμίζει τη ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Στερεί από τους μαθητές το δικαίωμα της επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας και τους επιβάλλει να διδαχθούν τη γλώσσα που επιλέχθηκε από την πλειοψηφία, σε βάρος της δικής τους προσωπικής προτίμησης. Επιπλέον, επιχειρεί να μετακυλίσει, σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας, το οικονομικό βάρος για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών στην οικογένεια. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και σωρεία αντιδράσεων.

Κατά της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης τάχθηκαν ακαδημαϊκοί, όπως η Πρόεδρος του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την από 23.05.2016 επιστολή της προς τον Υπουργό Παιδείας, αλλά και πολλοί Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, όπως ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 12ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών, ζητώντας  την ανάκλησή της.

Οι παραπάνω από τρείς χιλιάδες υπογραφές που έχουν μέχρι τώρα συλλεγεί σε ιστότοπο υπέρ της διατηρήσεως του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής στη δεύτερη ξένη γλώσσα, καταδεικνύουν τη σημασία της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και της δυνατότητας επιλογής από τους μαθητές της δεύτερης ξένης γλώσσας που θα διδαχθούν.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1)    Για ποιο λόγο το Υπουργείο Παιδείας καταργεί την παράλληλη διδασκαλία γαλλικών και γερμανικών στα δημοτικά σχολεία υποβαθμίζοντας τη ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα;
2)    Προηγήθηκε της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας κατάργησης της παράλληλης διδασκαλίας γαλλικών και γερμανικών διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το σύστημα διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία; Υπήρξε εκπόνηση σχετικής μελέτης;


Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου