Κυριακή 26 Ιουνίου 2016

Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε όλες τις προσβάσιμες μορφές


Η “Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε προσιτές μορφές” βρίσκεται πλέον ως ενημερωτικός σύνδεσμος στην επίσημη ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών :


Mπορείτε να δείτε τη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στις παρακάτω μορφές:


 - Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα:

 - Σε ηχητική μορφή:

 - Σε διαφορετικές μεγέθη γραμματοσειρών:

 - Σε κείμενο για όλους (EasytoRead):

- Σε κείμενο για όλους (EasytoRead) στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και με Ήχο: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου