Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

Απόφαση υλοποίησης της Πράξης "Ολοήμερο Νηπιαγωγείο"

"...Αντικείμενο του παρόντος ΠΕ είναι η ενημέρωση/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΕ60 που διδάσκουν στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης.
Πιο συγκεκριμένα , οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ 60, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους, μέσω περιφερειακών σεμιναρίων και συναντήσεων, ενημερώνουν και επιμορφώνουν τους εκπαιδευτικούς στην περιοχή ευθύνης τους για το νέο ενισχυμένο ρόλο του εκπαιδευτικού στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο. Επιπλέον, τους ενημερώνουν για τις δράσεις που μπορούν να υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή και η επιτυχία του.
Κύριος στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 που θα επιμορφωθούν να είναι εκπαιδευτικοί, που δεν έχουν ήδη επιμορφωθεί στο παρελθόν από αντίστοιχο Πρόγραμμα /Πράξη.
Η ενημέρωση/επιμόρφωση πραγματοποιείται από τους Σχολικούς Συμβούλους μέσω περιφερειακών σεμιναρίων στις περιοχές ευθύνης τους και μπορούν να έχουν περιοδικό χαρακτήρα...."

Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 3 «Συμπληρωματικές Δράσεις 2015-2016» της Πράξης «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο-ΑΠ6 - (8 Περιφέρειες)» (MIS 5000702), στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
ΔΕΙΤΕ  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου