Τρίτη 28 Ιουνίου 2016

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ) ΜΕ ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ....

Σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που απορρέουν από την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, από υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν το αμέσως προσεχές διάστημα,(βλέπε αναπληρωτές) η Κυβέρνηση κατέθεσε την παρακάτωΤροπολογία προς ψήφιση στη Βουλή, με την οποία προβλέπεται έκδοση Κ.Υ.Α. του Υπουργού Οικονομικών "με την οποία θα ρυθμίζεται η διαδικασία είσπραξης των ανωτέρω αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατά τρόπο που συνάδει με την αρχή της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των ιδιωτών, καθώς και με γνώμονα την επιείκεια που η διοίκηση οφείλει να επιδεικνύει ιδίως σε περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας εκ μέρους των διοικουμένων."...
...Μάλιστα...
Μ άλλα λόγια, χρυσώνοντας το χάπι οι αρμόδιοι και διατηρώντας το όνειδος της νομοθετικής αναδρομικότητας, η οποία όταν έχει να κάνει με χρήματα εξοντώνει κυριολεκτικά οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μας λέει πως θα ρυθμίσει την διαδικασία είσπραξης!!!!!
Ευχαριστούμε πολύ για την αμέριστη κατανόηση κύριοι και για την παραδοχή σας πως δεν ευθυνόμεθα....

Βασίλης Βούγιας


 ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου