Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας


Από σήμερα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και την Καινοτομία (EΛΙΔΕΚ).
Στόχος του νομοσχεδίου αυτού είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου, αξιοκρατικού Ιδρύματος, ανεξάρτητου από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, το οποίο θα διαχειρίζεται τους πόρους ενός νέου Ταμείου  οι οποίοι θα κατευθύνονται αποκλειστικά στην στήριξη νέων επιστημόνων, υποδομών (εξοπλισμού) και ερευνητικών προγραμμάτων που θα υλοποιούνται στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας. Το ‘Ίδρυμα θα αξιολογεί και θα χρηματοδοτεί την ποιοτική έρευνα, με πόρους που προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB).
Με την συμφωνία που θα υπογραφεί στα μέσα Ιουλίου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΙΒ, το EΛΙΔΕΚ, κατά τα επόμενα τρία χρόνια θα διαθέσει 240 εκ. ευρώ για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων. Επισημαίνεται ότι οι πόροι αυτοί θα είναι πρόσθετοι εκείνων που είναι διαθέσιμοι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και όσων προέλθουν από το πρόγραμμα της Ε.Ε για την Έρευνα, Ορίζοντας 2020.
Σε δεύτερη φάση το ΕΛΙΔΕΚ θα παρέχει, από πρόσθετους πόρους, επιχορηγήσεις υπό τη μορφή κεφαλαίων σποράς σε καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.
Όπως δήλωσε ο Αν. Υπουργός ΥΠ.Π.Ε.Θ, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης «Ο Νόμος για την ίδρυση του EΛΙΔΕΚ αποτελεί μία απάντηση της Πολιτείας για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην επιστημονική έρευνα, όπου κυριαρχεί το φαινόμενο της φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα δημιουργεί τις προοπτικές που θα τονώσουν και θα απελευθερώσουν το εξαιρετικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό δυναμικό που υπάρχει και θα του επιτρέψουν να δημιουργήσει και να αποτελέσει το στήριγμα πάνω στο οποίο θα βασιστεί η αναπτυξιακή προσπάθεια της Χώρας που έχει ήδη ξεκινήσει».
Τέλος σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί τις συνθήκες για τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα και την Καινοτομία η οποία θα είναι απαλλαγμένη από αποκλεισμούς θεματικών περιοχών και περιφερειακών ποσοστώσεων, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Αδιαπραγμάτευτος γνώμονας για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής θα είναι η επιδίωξη της επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΔΩ: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3100

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου