Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Ε.
Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Την Τρίτη 21/6/2016 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας η τρίτη  συνάντηση της Επιτροπής για τον Ανασχεδιασμό και Αναβάθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή και της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, που εκπροσωπήθηκε από την κα Αλμπάνη Χριστίνα, και του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής που εκπροσωπήθηκε από την πρόεδρο κα Μπουλμέτη Γεωργία. Από πλευράς Υπουργείου παρευρέθηκαν ο κος Π. Κασσιανός, σύμβουλος του Υπουργού για τα θέματα Ειδικής Εκπαίδευσης.

Στην εισήγησή του ο κος Κασσιανός επισήμανε ότι η συγκεκριμένη συνάντηση θα αφιερωθεί κυρίως στην δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση και στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν οι διάφορες υποεπιτροπές. Ανακοινώθηκε επίσης πως για την καλύτερη λειτουργία των υποεπιτροπών ορίζονται οι παρακάτω συντονιστές:

  • στην υποεπιτροπή των τμημάτων ένταξης ορίζεται ο κος Μουταβελής, σχολικός σύμβουλος.
  • στην υποεπιτροπή της συνεκπαίδευσης ορίζεται ο κος Κατσούλης, διευθυντής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών Καλλιθέας.
  • στην υποεπιτροπή για την λειτουργία των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ορίζεται ο κος  Μπαλαμώτης, σχολικός σύμβουλος
  • στην υποεπιτροπή για τα Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια ορίζεται ο κος Άντζακας Γ., διευθυντής του Ειδικού Γυμνασίου και Λυκείου Αργυρούπολης.
  • στην υποεπιτροπή για τα Τ.Ε.Ε. ορίζεται η κα Χαϊκάλη, διευθύντρια του TEE Κωφών - Βαρηκόων Αγ. Παρασκευής.

Οι συντονιστές των υποομάδων θα επικοινωνήσουν με τα μέλη της ομάδας τους ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία τους και να παραδοθούν πορίσματα και προτάσεις μέχρι τις 15/7/2016. Στόχος είναι να γίνουν νομοθετικές παρεμβάσεις μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Από την πλευρά της Ομοσπονδίας πρέπει να οριστούν επιπλέον κάποιοι εκπρόσωποι για τις υποεπιτροπές των Ειδικών Γυμνασίων-Λυκείων και των Τ.Ε.Ε. 

Δόθηκε αρχικά ο λόγος στον κο Ευσταθίου, ο οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά στην επιτροπή.  Τοποθετήθηκε σχετικά με κάποια κρίσιμα θέματα, τα οποία κατά την γνώμη του δυσκολεύουν την καθημερινότητα στον χώρο της ειδικής αγωγής, όπως είναι:

  • Tα προβλήματα που έχει ο θεσμός της μαθητείας στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
  • Η δυνατότητα μείωσης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών
  • Τα χαρακτηριστικά μαθητών που φοιτούν σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια
  • Οι διευκρινίσεις σχετικά με τα προγράμματα σπουδών στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
  • Η δυσκολία των γονιών να αποδεχτούν τις γνωματεύσεις των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και η δυσκολία εγγραφής μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολεία όπως τα μουσικά, τα καλλιτεχνικά και άλλα σχολεία.

Ο κος Κασσιανός αναφέρθηκε στο μεγάλος εύρος θεμάτων με τα οποία θα ασχοληθεί η Επιτροπή και στο ότι θα πρέπει αυτά να αποτυπωθούν αρχικά σε κάποιες θεσμικές λύσεις στον χώρο της ειδικής αγωγής. Αναφέρθηκε επίσης και στον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι μικρότερος από τη φετινή χρονιά (σχολικό έτος 2015 -2016), ωστόσο δε δεσμεύτηκε από ποια προγράμματα χρηματοδότησης θα προκύψουν οι πιστώσεις.

Πιθανόν θα επιλεγούν λύσεις όπως τα ΠΔΕ σε σχέση με τα ΕΣΠΑ, εξαιτίας της ευελιξίας (εργασία σε περισσότερα από ένα εκπαιδευτικά πλαίσια, συμπλήρωση ωραρίου κ.ά) που παρουσιάζουν σχετικά με την πρόσληψη των συναδέλφων εκπαιδευτικών, του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. 


Στην τοποθέτηση της κας Μπουλμέτη τονίστηκε η ανυπαρξία της πρώιμης παρέμβασης σε κάποια υποεπιτροπή, στοιχείο αναγκαίο και απαραίτητο για την ομαλή, απρόσκοπτη και ανέξοδη λειτουργία της ειδικής αγωγής στα υπόλοιπα στάδια και βαθμίδες. Επίσης τόνισε ότι είναι σημαντικό να δούμε τη συνολική υποστήριξη των μαθητών στα γενικά σχολεία με διεύρυνση του ρόλου του  Τ.Ε. μέσα από  την πλαισίωση ειδικοτήτων από το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με στόχο τη συνεκπαίδευση, πρόταση που έχει καταθέσει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ στο υπόμνημά της.  Επιπρόσθετα τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Παιδείας, Υγείας και Εργασίας ώστε να υπάρξει σύνδεση μεταξύ τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης προκειμένου να καλυφθούν οι δια βίου ανάγκες των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σε συνέχεια της παρέμβασης αυτής τονίστηκε από τον κο Παπαδόπουλο Νίκο, διευθυντή του Ε.Δ.Σ. Αυτιστικών Πειραιά, η αναγκαιότητα της πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης ώστε να σχεδιαστούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά προγράμματα πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης των μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η κ Κολιζέρα, διευθύντρια του Ειδικού Λυκείου Αθηνών υπογράμμισε την ανάγκη διαμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων βάσει των πραγματικών ικανοτήτων και αναγκών των μαθητών των ΣΜΕΑΕ.

Η παρέμβαση της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ μέσω του κου Λυμβαίου κινήθηκε γύρω από τη μεγάλη αναγκαιότητα της πρώιμης αλλά και έγκαιρης παρέμβασης, με την συμμετοχή και συνεργασία των γονέων. Τονίστηκε η ανάγκη για την ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου του γονέα σε οποιαδήποτε βαθμίδα υλοποίησης προγραμμάτων ειδικής αγωγής.  Συμφώνησε με την κα Μπουλμέτη  και μίλησε για τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Παιδείας, Υγείας και Εργασίας για την προώθηση της σύνδεσης μεταξύ άτυπης και τυπικής εκπαίδευσης.  Αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα αξιολόγησης νόμων και διατάξεων που μέχρι τώρα έχουν θεσμοθετηθεί αλλά και στην ανάγκη θεσμοθέτησης νέων αρχών και διατάξεων στο χώρο της ειδικής αγωγής .

Η παρέμβαση του κου Μαρκοστάμου, εκπροσώπου της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, αφορούσε  στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου μαθητές με αναπηρία διευκολύνονται για να εισαχθούν αλλά δεν έχουν υποστήριξη κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Ο κος Κασσιανός απαντώντας σχετικώς ανέφερε ότι για αυτά τα θέματα έχει επιληφθεί η κα Αναγνωστοπούλου, αρμόδια Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας .


Στις τελικές τοποθετήσεις και παρεμβάσεις τονίστηκε από την κα  Μπουλμέτη ότι τα ΕΕΕΕΚ δε θα πρέπει να λειτουργήσουν από το πρώτο έτος με δύο κατευθύνσεις (ημιαυτόνομης διαβίωσης και επαγγελματικής κατάρτισης), γεγονός που θα ενέτεινε τους διαχωρισμούς και τις διακρίσεις στην εκπαίδευση των μαθητών.  Επίσης από τον  κο Κατσούλη τέθηκε το ερώτημα της αναγκαιότητας ή μη,  πολλών και διαφορετικών τύπων ΣΜΕΑΕ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και της ένταξης μαθητών χωρίς πολλαπλές αναπηρίες στην γενική αγωγή. Ως προς την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση ο κ. Κασσιανός έθεσε ως προβληματισμό πώς μπορούμε να εντάξουμε τη λογική των συγκεκριμένων σχολείων έτσι ώστε να μην κατατάσσονται άμεσα οι μαθητές στην επαγγελματική εκπαίδευση.Ο κος Άντζακας αναφέρθηκε σε ένα σημαντικό θέμα που αφορά την επικοινωνία και διασύνδεση μεταξύ των γενικών και των ειδικών σχολείων. Στα πλαίσια αυτά και για την καλύτερη υποστήριξη των μαθητών τόνισε ότι χρειάζεται ενδυνάμωση των ειδικών σχολείων και υποστηρικών θεσμών όπως τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., η παράλληλη στήριξη κ.ά. 


Πριν το τέλος των εργασιών της συνάντησης υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα να καταλήξουν οι επιμέρους υποεπιτροπές σε συγκεκριμένα πορίσματα τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα διαμορφωθούν θεσμικές αλλαγές και ρυθμίσεις πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο κ. Κασσιανός τοποθετήθηκε ως προς τις υποεπιτροπές που θα επεξεργαστούν συγκεκριμένα ζητήματα και είπε ότι ο στόχος είναι ότι οι προτάσεις που θα σχηματιστούν, θα αποτελέσουν υλικό για νομοθέτημα. Επίσης δεσμεύτηκε ότι θα  υπάρξει υπουργική απόφαση για τις συγκεκριμένες υποεπιτροπές και τα μέλη που θα τις πλαισιώσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου