Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας πρόσληψης ιεροδιδασκάλων για τη διδασκαλία του Κορανίου στις Μουφτείες της Θράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου