Τρίτη 28 Ιουνίου 2016

“Διαδικασίες σχετικές με τη μετάβαση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”

Η "διαδικασία" μετάβασης του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες(ε.ε.α.) και μετακίνησης του ατομικού του φακέλου, η οποία και πάγια εφαρμόζεται, υπό την αιγίδα του Σχολικού Συμβούλου Ε.Α.Ε. κου Αδριανού Μουταβελή, στην Δ΄ Αθήνας.

Β.Β


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου