Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. στις 28 & 29 Ιουνίου 2016 για τις Γενικές Μεταθέσεις
Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
          Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 28 & 29 Ιουνίου 2016 για τις Γενικές Μεταθέσεις

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

   Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ιουνίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Συζητήθηκαν 2 ενστάσεις επί των γενικών μεταθέσεων εκ των οποίων έγινε αποδεκτή η 1. Παράλληλα έγινε δεκτή και 1 εκπρόθεσμη αίτηση μετάθεσης.
 2. Επιπρόσθετα υπήρξαν 17 ενστάσεις εκπαιδευτικών που ζήτησαν ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 11. Η πάγια  θέση μας είναι οι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία να μετατίθενται ανεξαρτήτως κενών.
 3. Εκλήθησαν σε ακρόαση 2 εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάταξη σε προσωρινή θέση Διοικητικού Υπαλλήλου για σοβαρούς λόγους υγείας.
 4. Απορρίφθηκε ένσταση εκπαιδευτικού επί  των μεταθέσεων παρελθόντων ετών.
 5. Εγκρίθηκαν 2 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών.
 6. Δόθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Διευθυντή εκπαίδευσης.
 7. Συζητήθηκαν 15 αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών για μετάταξη σε Διοικητική θέση. Εξ αυτών οι 8 αποδεσμεύτηκαν με μεταφορά θέσης και πίστωσης και οι 7 (μειοψηφούντων των αιρετών) αποδεσμεύτηκαν χωρίς μεταφορά.
 8. Αρχικά στην Ειδική Αγωγή είχαμε 181 ενεργές αιτήσεις. Εξ αυτών μετατέθηκαν 46 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 25,41%).
 9.  Στα Μουσικά σχολεία υποβλήθηκαν 443 αιτήσεις. Εξ αυτών 343 αιτήσεις εκπαιδευτικών μαθημάτων Γενικής παιδείας και 100 αιτήσεις εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας. Συνολικά 288 αιτήσεις πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και 155 δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις κυρίως λόγω ελλείψεως οργανικών κενών, αλλά και λόγω μη συμπλήρωσης πενταετούς διδακτικής εμπειρίας σε σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης. Τα  οργανικά κενά για τις μεταθέσεις των Μουσικών Σχολείων είναι 88 για τις γενικές ειδικότητες και 816 για τους ΠΕ16/ΤΕ16. Για ορισμένα από τα κενά αυτά δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις μετάθεσης. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 46 αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικής παιδείας. Παράλληλα μετατίθενται μετά και τη γνωμοδότηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής 24  εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας.
 10. Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία υποβλήθηκαν 78 αιτήσεις. Εξ αυτών 56 αιτήσεις εκπαιδευτικών μαθημάτων Γενικής παιδείας και 22 αιτήσεις εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών ειδικοτήτων. Συνολικά 40 αιτήσεις πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και 38 δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις κυρίως λόγω ελλείψεως οργανικών κενών, αλλά και λόγω μη συμπλήρωσης πενταετούς διδακτικής εμπειρίας σε σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης. Τα οργανικά κενά των καλλιτεχνικών σχολείων είναι 21. Για ορισμένα από τα κενά αυτά δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις μετάθεσης. Τελικά ικανοποιήθηκαν 9 αιτήσεις μετάθεσης.
 11. Στα Σχολεία διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης υποβλήθηκαν 39 αιτήσεις. Συνολικά 7 αιτήσεις πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, 19 απορρίπτονται λόγω μη προκήρυξης κενών θέσεων, 13 λόγω ανακληθείσας κενής θέσης σε διαπολιτισμικό σχολείο. Τα οργανικά κενά των διαπολισμικών σχολείων είναι 9. Για ορισμένα από τα κενά αυτά δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις μετάθεσης. Τελικά ικανοποιήθηκαν 3 αιτήσεις μετάθεσης.
 12. Για τις Γενικές Μεταθέσεις είχαμε 6997 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 404 (ποσοστό 5,77%). Το 2015 είχαμε  8098 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 1718 (ποσοστό 21,22%). Υπενθυμίζουμε ότι το 2014 από τις 8389 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν τελικά 751 (ποσοστό 8,99%). Το 2013 ικανοποιήθηκαν 607 αιτήσεις σε σύνολο 11260 αιτήσεων (ποσοστό 5,4%). Κατά τις μεταθέσεις του 2012 υποβλήθηκαν 14.855 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 2.434 (ποσοστό 16,39%) . Οι Γενικές Μεταθέσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τις εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών εκπαίδευσης. Οι εκτιμήσεις του συστήματος έδιναν 210 περίπου μεταθέσεις και των ΠΥΣΔΕ περίπου 800.  Δυστυχώς οι τελευταίες αλλαγές στην εκπαίδευση οδήγησαν σε ένα συντριπτικά χαμηλό ποσοστό μεταθέσεων –το μικρότερο αριθμητικά της τελευταίας πενταετίας!
 13. Καταψηφίσαμε τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων με βάση την ακόλουθη Δήλωση: «Το ΚΥΣΔΕ καλείται να υπολογίσει κενά και πλεονάσματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, βάσει της εγκυκλίου με αριθμ. Πρωτ. 98235/Ε2,15/06/2016 με σοβαρή χρονική καθυστέρηση που οφείλεται στις αλλαγές αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων του Γυμνασίου και της ΤΕΕ, καθώς το ΠΔ 50/96 ορίζει ότι οι εισηγήσεις των ΠΥΣΔΕ προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου αποστέλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου και ότι για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων καταρτίζονται μέχρι τις 10 Μαρτίου κάθε σχολικού έτους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης. 
Εκφράζω την απόλυτη αντίθεσή μου στην μη επαναφορά του ωραρίου μας στα πλαίσια του 2013, στις καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, στις συμπτύξεις τμημάτων, στην αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις νέες αντιεκπαιδευτικές αλλαγές που πρόσφατα επέβαλλε ο Υπουργός Παιδείας που πιθανότατα θα οδηγήσουν σε συγχωνεύσεις τμημάτων τομέων της Β ΕΠΑΛ, σε δημιουργία τεχνητών πλεονασμάτων ειδικοτήτων σε Γυμνάσια αλλά και σε Δημοτικά σχολεία με συνέπεια να οδηγηθούν άμεσα στην ανεργία χιλιάδες συνάδελφοι αναπληρωτές παρότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και στην κινητικότητα μονίμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου. Τα μέτρα στόχο είχαν τη συρρίκνωση του αγαθού της δημόσιας δωρεάν παιδείας, το ξεθεμελίωμα των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, την εξοικονόμηση και την αντιδραστική αναδιάρθρωση στο χώρο της εκπαίδευσης. Η συνέχιση αυτής της πολιτικής θα βρει τον κλάδο αντιμέτωπο με τεράστια προβλήματα τη νέα χρονιά. Το εκπαιδευτικό κίνημα οφείλει να αντισταθεί στη συνέχιση αυτής της πολιτικής αναπτύσσοντας ενωτικούς και αποτελεσματικούς αγώνες.
Με βάση τα παραπάνω καταψηφίζω τους πίνακες που αφορούν κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως αναφέρει και η εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.98235/Ε2,15/06/2016 για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.
Πέρα από τη συνολική διαφωνία μου το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό -κάτι που δεν συνέβη παρά την πρότασή μου- ήταν οι εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων τα οποία γνωρίζουν την καθημερινότητα και τις πραγματικές ανάγκες των περιοχών τους. 
 1. Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων.
 2. Οι μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο αλλά και από την Β/θμια στην Α/θμια και το αντίστροφο, εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ μετά τις μεταθέσεις και εφόσον υπάρχει οργανικό κενό στην αιτούμενη περιοχή μετάταξης.
 3. Για την καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών σας επισυνάπτουμε τα στατιστικά των μεταθέσεων.
 4. Οι υπουργικές αποφάσεις αναμένεται να υπογραφούν αύριο, οπότε και θα ανακοινωθούν τα ονόματα των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αθήνα  29/6/2016


Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr)Άκης Λουκάς
αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
( τηλ.:6974320189,
ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου