Κυριακή 26 Ιουνίου 2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

 Υπενθυμίζουμε πως σε σχέση με το θέμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας των απασχολουμένων στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ.(εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π.), το παρακάτω έγγραφο(2/30957/ΔΕΠ-30/6/2015) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους(Γ.Λ.Κ.), ξεκαθαρίζει πως η εν λόγω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως Πραγματική Δημόσια Υπηρεσία για Βαθμολογική και Μισθολογική εξέλιξη. 

Β.Β


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου