Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΟ Δ. ΠΕΠΠΕ

Του Αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Δ. Πεππέ

Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων στις 28 & 29 Ιουνίου και προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τις Μεταθέσεις 2016-17, το ΚΥΣΔΕ απεφάσισε τα εξής:

Μουσικά σχολεία (Κενά  904)
Αιτήσεις μετάθεσης    443       ικανοποιήθηκαν   70
Καλλιτεχνικά Σχολεία (Κενά 21)
Αιτήσεις μετάθεσης     78        ικανοποιήθηκαν     9
Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Κενά  9)
Αιτήσεις μετάθεσης     39        ικανοποιήθηκαν    3
Ειδική Αγωγή
Αιτήσεις μετάθεσης    181       ικανοποιήθηκαν   46       25.41%
Γενικές Μεταθέσεις
Αιτήσεις μετάθεσης 6.997       ικανοποιήθηκαν  404        5.77%

Οι γνωμοδοτήσεις αυτές στηρίχθηκαν και εντέλει ταυτίστηκαν πλήρως με τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Η υλοποίησή τους θα έχει ως αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν, οι λιγότερες σε πλήθος μεταθέσεις, διαχρονικά στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εξέφρασα την απόλυτη αντίθεσή μου στις συγκεκριμένες αποφάσεις του ΚΥΣΔΕ και καταψήφισα τους πίνακες  Οργανικών Κενών στην Ειδική Αγωγή και στις  Γενικές Μεταθέσεις για τους εξής λόγους:

•    Δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές και μόνιμες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Είναι γεγονός ότι οι τελευταίες νεομνημονιακές εκπαιδευτικές επιλογές στο υπουργείο Παιδείας προσπαθούν να αποκρύψουν τις ανάγκες αυτές. Η μη επαναφορά του ωραρίου μας στα πλαίσια του 2013, οι συγχωνεύσεις τμημάτων τομέων της Β ΕΠΑΛ, η μείωση του διδακτικού ωραρίου κατά 3 ώρες στο Γυμνάσιο, η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, η αυξημένη κινητικότητα για την συμπλήρωση ωραρίου, η κατάργηση της διδακτικής  απαλλαγής για τους υπευθύνους εργαστηρίων Φυσικών επιστημών και Πληροφορικής, έχουν ως άμεση συνέπεια τη  δημιουργία τεχνητών πλεονασμάτων.   
Ωστόσο οι εκπαιδευτικές ανάγκες παραμένουν μεγάλες κάτι που αποδέχεται και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου με τις δηλώσεις της για την αναγκαιότητα 20.000 νέων διορισμών.
•    Δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν οι συνέπειες από τις 1.000 αποχωρήσεις προς συνταξιοδότηση της τελευταίας χρονιάς. Είναι απορίας άξιο πως παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μου  για επίσημη γνωστοποίηση των πρόσφατων αποχωρήσεων προς συνταξιοδότηση ανά κλάδο και Δ/νση Εκπ/σης, αυτό δεν πραγματοποιείται.
•    Οι αποφάσεις αυτές του ΚΥΣΔΕ, αγνοούν τις προτάσεις των ΠΥΣΔΕ. Απαξιώνονται έτσι αποφάσεις  συλλογικών οργάνων στα οποία συμμετείχαν, με σύμφωνη γνώμη, οι Δ/ντες Εκπαίδευσης. Είναι γεγονός ότι οι προτάσεις αυτές, ενταγμένες στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής, δεν αποτελούν την επιθυμητή για τον κλάδο επιλογή. Προσδιορίζουν ωστόσο τις ελάχιστες αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων από τους γνωρίζοντες τις ιδιαιτερότητες των περιοχών.
•     Το ΚΥΣΔΕ ταυτίστηκε ως μην όφειλε, με τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών, μονοπρόσωπων οργάνων  διορισμένων από την κυβέρνηση. Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι ενώ οι αποφάσεις αυτές παρελήφθησαν την Παρασκευή δεν κοινοποιήθηκαν στο ΚΥΣΔΕ παρά μόνο την ημέρα της συνεδρίασης. Έτσι κατέστη ουσιαστικά ανέφικτη, η εξέταση της διαφοροποίησής τους  από τις αντίστοιχες εισηγήσεις των ΠΥΣΔΕ.
•    Ο υπολογισμός των Κενών-Πλεονασμάτων με τη διαίρεση των ωρών Α ανάθεσης για την κάθε ειδικότητα, δεν αποτυπώνει με αξιοπιστία την κατάσταση στο διδακτικό προσωπικό ενώ αγνοεί το γεγονός ότι υπάρχουν και εκπαιδευτικοί σε θέσεις ευθύνης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον Σεπτέμβριο όχι μόνο να εξαφανίζονται τα εικονικά πλεονάσματα του Ιουνίου αλλά να απαιτούνται και νέες προσλήψεις Αναπληρωτών.
•    Τέλος θεωρώ ότι οι αντίστοιχες εισηγήσεις του ΚΥΣΔΕ, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σημασία που έχει στην εκπαιδευτική διαδικασία η διαμόρφωση συνθηκών ψυχικής ηρεμίας και ασφάλειας στους εκπαιδευτικούς. Χιλιάδες είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι με πολυετείς προσωπικές θυσίες αναμένουν  με αγωνία την ανακοίνωση των ετήσιων μεταθέσεων. Αρκετοί δε εξ αυτών χρήζουν ιδιαίτερης ιατρικής φροντίδας και αδυνατούν να την έχουν λόγω των ελαχίστων κενών.
 Όσοι βιώνουν την καθημερινότητα της σχολικής μονάδας είναι δύσκολο να αντιληφθούν πως: μετατέθηκε μόνο 1 Φυσικός σε ολόκληρη την Αττική ή ότι σε ολόκληρη την ΠΔΕ της Θεσσαλίας δεν δόθηκε θέση φιλολόγου στην ειδική Αγωγή όταν πέρυσι είχαν προσληφθεί αρκετοί αναπληρωτές
Έχω την άποψη  ότι το ΚΥΣΔΕ θα πρέπει να επανεξετάσει τις αντίστοιχες εισηγήσεις του. Καλώ επίσης την ΟΛΜΕ να παρέμβει άμεσα προς τον κ.Υπουργό προκειμένου με κοινωνική ευαισθησία, να αποτρέψει να έχουμε τις λιγότερες μεταθέσεις των τελευταίων χρόνων στη  Δ/θμια Εκπ/ση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου