Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

ΟΔΗΓΙΕΣ Ο.Π.Σ.Υ.Δ. ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Α.Ε.
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ Ο.Π.Σ.Υ.Δ.

Συμπληρωματικά των οδηγιών συμπλήρωσης φακέλου εκπαιδευτικού, επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων με την ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία είναι:
 1. Για τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών:
  1. Φωτοαντίγραφο του ΜΤΣ, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης
  2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
  3. Aναλυτική βαθμολογία
  Αν πρόκειται για ΜΤΣ Πανεπιστημίου του εξωτερικού επιπροσθέτως:
  1. Βεβαίωση ισοτιμίας του ΜΤΣ από τον ΔΟΑΤΑΠ
  2. Μετάφραση επικυρωμένη του ΜΤΣ, του ΑΠΣ και της αναλυτικής βαθμολογίας

 2. Για τους Διδακτορικούς τίτλους:
  1. Φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου
  2. Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής
  3. Τα ονόματα της τριμελoύς επιτροπής
  Αν πρόκειται για το Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημίου του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του Διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ 
 (Tα μόρια προϋπηρεσίας σε δομές ΕΑΕ θα εμφανιστούν μετά την επόμενη ενημέρωση της εφαρμογής.)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου