Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

Αναρτήθηκαν τα μόρια προϋπηρεσίας των αναπληρωτών για το 2015-2016Αναρτήθηκαν τα μόρια προϋπηρεσίας των αναπληρωτών για το 2015-2016

"Σας ενημερώνουμε ότι υπολογίστηκαν και αναρτήθηκαν στο Φάκελο κάθε εκπ/κού τα μόρια προϋπηρεσίας του σχολικού έτους 2015-2016. Παρακαλούνται οι εκπ/κοί που εργάστηκαν κατά το σχολικό έτος 2015-16 να ελέγξουν τα μόρια προϋπηρεσίας 2015-16".
Τα παραπάνω αναφέρονται σε σημερινή ανακοίνωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την προϋπηρεσία των αναπληρωτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου