Σάββατο 23 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΔΙΟΙΚ. & ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των ανωτέρω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την 22-07-2016 και ώρα 10η πρωινή έως και την 26-07-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό).
Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά είτε α) ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης είτε β) καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 της 26-07-2016 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα με τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 6/2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου