Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - 25 & 26/7/2016 - ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Π.Σ.Υ.Δ.26/7/2016 Νέο

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν παρέλευσης των ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών γενικής και ειδικής αγωγής δεν γίνονται πλέον αποδεκτά αιτήματα μεταβολής στοιχείων στους φακέλους των εκπαιδευτικών.
Κατ΄εξαίρεση – και δεδομένου ότι μόλις πρόσφατα αναρτήθηκε στο φάκελο του εκπαιδευτικού η προϋπηρεσία σχολικού έτους 2015-16 – δίνεται η δυνατότητα υποβολής μόνον αιτημάτων μεταβολής των στοιχείων προϋπηρεσίας σχολικού έτους 2015-16.
  25/7/2016 Σας ενημερώνουμε ότι υπολογίστηκαν και αναρτήθηκαν στο Φάκελο κάθε εκπ/κού τα μόρια προϋπηρεσίας του σχολικού έτους 2015-2016.
Παρακαλούνται οι εκπ/κοί που εργάστηκαν κατά το σχολικό έτος 2015-16 να ελέγξουν τα μόρια προϋπηρεσίας 2015-16.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου