Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

ΤΑ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016-17...ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Επτά (7) Πράξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της  Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την  Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, τη  Στήριξη της  Ειδικής Αγωγής, τη Δημιουργία Ενιαίου Τύπου Δημοτικού σχολείου και την Ενίσχυση της  Προσχολικής Εκπαίδευσηςγια το σχολικό έτος 2016-7 συνολικού προϋπολογισμού 216.128.680,27 ευρώ.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την  υποβολή επτά (7)  διακριτών πράξεων  προϋπολογισμού 216.128.680,27 ευρώ για το σχολικό  έτος  2016-2017 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, του ΕΣΠΑ 2014-20, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο.  Ο σχεδιασμός συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση και επέκταση προγραμμάτων ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στα δημοτικά σχολεία, την ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προγράμματα υποστήριξης μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως, το πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες, την ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρία η ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς επίσης παρεμβάσεις στη γενική εκπαίδευση όπως την καθιέρωση ενιαίου τύπου δημοτικού σχολείου και την ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης.
Ειδικότερα  τα επτά (7) επιμέρους προγράμματα αναλύονται ως εξής: ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου