Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016

Ο αριθμός των αιτήσεων αναπληρωτών σε Μουσικά Σχολεία


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ο αριθμός των αιτήσεων αναπληρωτών σε Μουσικά Σχολεία

Στις 19 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων των αναπληρωτών των μουσικών ειδικότητων, που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των αιτήσεων σε Μουσικά Σχολεία ανά ειδικότητα.

Αριθμός Αιτήσεων Αναπληρωτή σε Μουσικά Σχολεία ανά ειδικότητα
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ16.01 1198
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ16.02 227
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΕ17.13 39
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ17.14 29
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕ16.00 1941

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου