Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

ΣΚΕΨΕΙΣ – ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Π.
ΣΚΕΨΕΙΣ – ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Π.

Ένα κυρίαρχο πρόβλημα το οποίο απασχολεί έντονα τους κλάδους του Ε.Ε.Π. αυτή την περίοδο είναι το γνωστό θέμα της συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. με την Ειδική Αγωγή, τη Σχολική Ψυχολογία και το αντικείμενο απασχόλησης.

Για το θέμα αυτό θα επιχειρήσω να παραθέσω κάποιες σκέψεις , κάποιες απορίες και μια ιστορική διαδρομή, επιθυμώντας να συμβάλω στην όποια διευθέτησή του κατά τρόπο δίκαιο, εντός των πλαισίων της νομιμότητας.

Έως σήμερα κι από τη στιγμή που δεν υπήρχε, ούτε υπάρχει, Ενιαίος Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. το θέμα της συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π.  το διευθετούσαν τα 13 Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), τα οποία ως γνωστό έχουν 5μελή σύνθεση, αποτελούμενα από ένα Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης, έναν Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης, τον Σχολικό Σύμβουλο Ε.Α.Ε. της Περιφέρειας και 2 αιρετούς εκπροσώπους των κλάδων Ε.Ε.Π.

Τα 13 αυτά Συμβούλια, όσα και οι Περιφέρειες της χώρας, όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς καμία κεντρική κατεύθυνση ή οδηγία περί του θέματος, έκριναν τις συνάφειες των τίτλων, ανάλογα με τις προσωπικές επιστημονικές προσλαμβάνουσες, στάσεις και αντιλήψεις καθενός εκ των μελών, με γνώμονα, έτσι θέλω να πιστεύω, την τήρηση της νομιμότητας και το περί δικαίου αίσθημα.

Πλην όμως κι επειδή στην Ελλάδα, όπου ζούμε και καθημερινώς δραστηριοποιούμεθα, υπάρχει η πιθανότητα 2 άτομα να έχουν 3 απόψεις και επειδή τα 65 συνολικά μέλη των 13 Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., τα οποία σε πολλές περιπτώσεις άλλαζαν κάθε 2 χρόνια, ήταν αδύνατο να επιτύχουν, χωρίς «μπούσουλα» επαναλαμβάνω, μια ίδια αντιμετώπιση στη κρίση τους επί των συναφειών, παρατηρήθηκαν κάποιες δυσλειτουργίες όσον αφορά στην «ευρεία ερμηνεία» αναγνώρισης τίτλων και στην διαφορετική μοριοδότηση των ίδιων μεταπτυχιακών  από χρονιά σε χρονιά και από Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.  σε Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Είχαμε δε και κάποιες καταγγελίες για σκοπιμότητες αδικιών, ενταγμένες μέσα στο μικροπελατειακό σύστημα των μικροκοινωνιών της χώρας μας.

Φέτος λοιπόν αποφασίσθηκε, από την ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι ενστάσεις επί των Προσωρινών Αξιολογικών Πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. των 13 Π.Δ.Ε. της χώρας να κατευθυνθούν στον ΑΣΕΠ, ο οποίος βεβαίως απέκτησε την αρμοδιότητα να θέσει προαπαιτούμενα επί της Εγκυκλίου Πρόσληψης Αναπληρωτών Ε.Ε.Π./ΕΒ.Π. για το 2016-17.

Όμως εκδίκαση ενστάσεων από έναν φορέα ΑΣΕΠ, είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, αδύνατη όταν οι ενστάσεις προέρχονται από 13 διαφορετικούς φορείς, τις 13 Π.Δ.Ε. συγκεκριμένα, από τη στιγμή μάλιστα που κατά γενική ομολογία δεν υπήρχαν ενιαία κριτήρια για να κριθούν οι συνάφειες, με αποτέλεσμα διαφορετικές κρίσεις για το ίδιο μεταπτυχιακό τίτλο σε κάποιες περιπτώσεις.

Το Υπουργείο ψάχνοντας να λύσει τον γόρδιο δεσμό, προέβη στη νομοθέτηση της αποστολής ΟΛΩΝ των μεταπτυχιακών τίτλων των κλάδων Ε.Ε.Π. σε Επιτροπή του Ι.Ε.Π.  η οποία και θα κρίνει ΟΛΕΣ τις συνάφειες, Ειδικής Αγωγής, Σχολικής Ψυχολογίας, Αντικειμένου Απασχόλησης.

Όμως εκεί, στο Ι.Ε.Π. υπήρχε ήδη η Απόφαση «Κριτήρια για τη Συνάφεια των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων στην Ειδική Αγωγή» με αριθμό πρωτοκόλλου: 1482/11-03-2016, ΑΔΑ: 7Η59ΟΞΛΔ-ΤΟΦ - http://www.iep.edu.gr/images/Prokirikseis/Deltia_Typou/7%CE%9759%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%A4%CE%9F%CE%A6.pdf-.,
η οποία προέβλεπε «Β) Ως προς την ημερομηνία έναρξης των κριτηρίων:
Να ισχύουν τα κριτήρια από την ημερομηνία ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δεν θίγονται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων που έχουν εγγραφεί και φοιτούν πριν την ημερομηνία ανάρτησης της εν λόγω απόφασης.»

Η ρύθμιση αυτή προβλέφθηκε, τω καιρό εκείνω, για να μην θιγούν κεκτημένα δικαιώματα υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., οι οποίοι όμως εδώ και χρόνια είχαν Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα και εξ αυτού την όποια ενιαία αντιμετώπιση των συναφειών των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τους τίτλων με την Ειδική Αγωγή.

Η υπόθεση έγινε εξαιρετικά περίπλοκη με το που αποφασίστηκε, υπό την πιθανή πίεση του ΑΣΕΠ λόγω της εμπλοκής του με τις ενστάσεις επί των 13 Προσωρινών Αξιολογικών Πινάκων και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι των υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. να περάσουν για συνάφεια ΟΛΟΙ από την διευρυμένη πια Επιτροπή του Ι.Ε.Π.

Όμως η  Απόφαση των κριτηρίων είναι μια, αυτή που κοινοποιήσαμε πιο πάνω.

 Αν αυτή τηρηθεί,δεν θίγονται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων που έχουν εγγραφεί και φοιτούν πριν την ημερομηνία ανάρτησης της εν λόγω απόφασης»), τότε θα ισχύουν οι συνάφειες των 13 Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.,  με τα όποια προβλήματα αναλύσαμε προηγουμένως και επιπροσθέτως θα υπάρξει πρόβλημα με την ενιαία αντιμετώπιση των ενστάσεων από τον ΑΣΕΠ.

Αν η Απόφαση των κριτηρίων δεν τηρηθεί, θα έχουμε μείζον νομικό ζήτημα «περί ισότιμης μεταχείρισης» εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Π..

«Μπρός γκρεμός και πίσω ρέμα», που λέει κι ο λαός, που όλα γι αυτόν γίνονται…

Διατρέχοντας όλα αυτά ερχόμεθα στο τώρα.

Τώρα λοιπόν και σύμφωνα με πληροφορίες,  το Ι.Ε.Π. σκέφτεται να εφαρμόσει για την περίπτωση του Ε.Ε.Π. «τα παλιά κριτήρια», ώστε με μια μεσοβέζικη λύση να περάσουν όπως – όπως και τα μεταπτυχιακά που δεν θα είχαν τύχη αν ίσχυαν τα κριτήρια της Απόφασης: «Κριτήρια για τη Συνάφεια των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων στην Ειδική Αγωγή» με αριθμό πρωτοκόλλου: 1482/11-03-2016, ΑΔΑ: 7Η59ΟΞΛΔ-ΤΟΦ ., ούτως ώστε, όσο γίνεται , να περιοριστεί η πιθανότητα φερειπείν να αναγνωρίζεται συναφές με την Ε.Α.Ε. μεταπτυχιακό υποψηφίου αναπληρωτή εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε. και το ίδιο να μην αναγνωρίζεται ως συναφές με την Ε.Α.Ε. αν ο κάτοχός του είναι Ε.Ε.Π… Με τις όποιες νομικές συνέπειες βεβαίως…

Όμως αν ισχύσει τελικώς αυτό και εδώ δράττομαι της ευκαιρίας να επισημάνω πως είναι απαραίτητο το Υπουργείο Παιδείας  με ανακοίνωσή του να ξεκαθαρίσει το θολό αυτό τοπίο, βγάζοντας τους αναπληρωτές Ε.Ε.Π. από την καλοκαιριάτικη αγωνία και ανασφάλεια που ευλόγως τους διακατέχει, εγείρονται απορίες:

 • Αν υπάρχουν «παλιά κριτήρια» επί των συναφειών Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων κλάδων Ε.Ε.Π. και τα οποία σκέφτεται, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες,  τώρα να χρησιμοποιήσει το Ι.Ε.Π. γιατί  αυτά δεν κοινοποιήθηκαν τόσα χρόνια στα 13 Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. της χώρας, ώστε πάνω κάτω, να υπήρχε η δυνατότητα να υπάρξει μια ενιαία αντιμετώπιση επί των συναφειών και της μοριοδότησης των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων απ αυτά;

 • Αν όντως ισχύσουν για το 2016-17, ως λύση ανάγκης πάντα, αυτά τα «παλιά κριτήρια» για τους υποψηφίους αναπληρωτές Ε.Ε.Π., δεν είναι τουλάχιστον παράδοξο για το ίδιο θέμα να υπάρχουν 4 διαφορετικές «πηγές» διευθέτησης;

 1. Τα κριτήρια της Απόφασης με αριθμό πρωτοκόλλου: 1482/11-03-2016, ΑΔΑ: 7Η59ΟΞΛΔ-ΤΟΦ .

 1. Τα λεγόμενα και «παλιά κριτήρια»

 1. Τα κριτήρια του καθενός από τα 13 Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. της χώρας και τέλος…

 1. Τα κριτήρια των Συμβουλίων(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. – Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) όσον αφορά στους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους των μονίμων των κλάδων Ε.Ε.Π.

Βασίλης Βούγιας
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
25/7/2016

4 σχόλια:

 1. κ Βούγια πολύ εύστοχο το άρθρο σας. Να ισχύσουν οι συνάφειες των 13 Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. για τους παλιούς ΕΕΠ (11-03-2016, απόφαση με αρ.πρωτ. 1482/11-03-2016, ΑΔΑ: 7Η59ΟΞΛΔ-ΤΟΦ) διότι οποιαδήποτε άλλη λύση είναι ηθικά και πολύ περισσότερο νομικά απαράδεκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Να έχετε όμως υπόψη σας ότι τα 13 ΠΥΣΕΕΠ αντιμετώπιζαν εντελώς διαφορετικά τα ίδια ακριβώς μεταπτυχιακά. Δε νομίζω ότι αυτό είναι επίσης αποδεκτό, είτε ηθικά είτε νομικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. εαν βρεις αλλη λυση που νομικα να στεκει πες την και σε μας...

   Διαγραφή
 3. και οπου υπαρχει διχογνωμια μεταξυ ΠΥΣΣΕΠ προηγουμενων ετων, να λαμβανεται σποφαση υπερ του υποψηφιου

  ΑπάντησηΔιαγραφή