Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) & στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου