Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Διαδικασία έγκρισης εκπαιδευτικών δράσεων εντός των δομών φιλοξενίας προσφύγων από το Ι.Ε.Π.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«To Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) αναλαμβάνει να ελέγξει το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης) εντός των προσφυγικών καταυλισμών και των δομών φιλοξενίας και να εγκρίνει την υλοποίησή τους. Φορείς των δραστηριοτήτων μπορεί να είναι ΜΚΟ, Διεθνείς οργανισμοί κ.ά. Για την όσο το δυνατόν πιο άμεση διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης για εκπαιδευτική υποστήριξη των προσφύγων, θα γίνονται δεκτά αιτήματα που υποβάλλονται απευθείας στο ΙΕΠ είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (στο info@iep.edu.gr).  Η απάντηση στο αίτημα θα αποστέλλεται επίσης ηλεκτρονικά.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστέλλουν το συνημμένο έντυπο για την ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Στο πλαίσιο της επεξεργασίας σχετικού αιτήματος το ΙΕΠ θα μπορεί να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους φορείς συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις.
Οι φορείς που θα λάβουν έγκριση θα κληθούν να αποστείλουν στο ΙΕΠ συνοπτική έκθεση (report) των αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση των δράσεών τους.»
Κατεβάστε το συνημμένο έντυπο : εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου