Κυριακή 24 Ιουλίου 2016

"ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. 2016-2017"

 
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την ευκαιρία της έκδοσης της πρόσκλησης για την πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2016-2017, επισημαίνουμε θετικές και αρνητικές αλλαγές που εμπεριέχονται, παρατηρώντας ότι τα αρνητικά σημεία θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν η αρμόδια Διεύθυνση ΕΑΕ του υπουργείου έδειχνε διάθεση συνεργασίας με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στον ευαίσθητο αυτό τομέα της εκπαίδευσης.

Αρχικά θα θέλαμε να επικροτήσουμε την διάθεση του υπουργείου να επισπεύσει τελικά τις διαδικασίες, ώστε έως τις 26 Αυγούστου να έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες. Έτσι  είναι δυνατή η τοποθέτηση του προσωπικού με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σε συνδυασμό με την ανακοίνωση της εξασφάλισης των απαραίτητων πιστώσεων δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες για οποιαδήποτε καθυστέρηση.

Η ανασυγκρότηση με ΥΑ της Επιστημονικής Επιτροπής στο Ι.Ε.Π., για την εξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π. με την ΕΑΕ και το αντικείμενο απασχόλησης ή τη Σχολική Ψυχολογία (για τους ΠΕ23), με τη συμμετοχή για πρώτη φορά εκπροσώπων όλων σχεδόν των κλάδων του Ε.Ε.Π., αποτελεί επίσης σημαντική αλλαγή στάσης εκ μέρους των αρμοδίων.

Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι η απαίτηση για επανεξέταση όλων των τίτλων, ακόμη και αυτών που έχουν πολλάκις εξετασθεί από τα υπηρεσιακά συμβούλια του Ε.Ε.Π., αποτελεί δυσμενή διάκριση σε σχέση με ό,τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς. Η στάση αυτή είναι δυνατό, για αυτή τη χρονιά, να προκαλέσει αδικίες σε βάρος συναδέλφων αλλά πιθανότατα και νομικές προσφυγές με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή και ακύρωση της διαδικασίας των προσλήψεων. 

Επίσης, ο αιφνιδιασμός των συναδέλφων με την απαίτηση για προσκόμιση οδηγών σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας, μέσα σε 4 ημέρες και κατακαλόκαιρο, αποτελεί κακή πρακτική και ζητούμε να αντιμετωπισθεί με κάποιο τρόπο από την επιτροπή ή το υπουργείο.

Η αλλαγή στη διατύπωση των μοριοδοτούμενων τίτλων με την πρόβλεψη της μοριοδότησης των τίτλων “στον κλάδο με συνάφεια με το αντικείμενο απασχόλησης” αντί του αναφερόμενου στην πρόσκληση του 2015 “στον κλάδο με συνάφεια στην ειδική αγωγή” διευκολύνει πιστεύουμε τα μέλη της επιτροπής να κρίνουν ως συναφείς τους  τίτλους των συναδέλφων, αφού πιστεύουμε ότι θα ληφθούν υπόψη  κριτήρια που προκύπτουν από τα γνωστικά αντικείμενα κάθε κλάδου και το καθηκοντολόγιο, κάτι που αποτελεί θέση της Ομοσπονδίας μας.

Επίσης θεωρούμε ότι τα νέα “οριστικά” κριτήρια για τη συνάφεια με την ΕΑΕ δεν θα ισχύσουν και θα ληφθούν υπόψη τα ισχύοντα μέχρι και την 11η Μαρτίου, όπως γίνεται και κατά την εξέταση από την επιτροπή των  τίτλων των εκπαιδευτικών.

Οι εκπρόσωποι του Ε.Ε.Π. στην επιτροπή έχουν την κάλυψη της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. να προωθήσουν αυτές τις θέσεις κατά την εξέταση των αιτήσεων συνάφειας. Έτσι πιστεύουμε ότι θα εξασφαλιστεί η αρχή της χρηστής διοίκησης και της ισονομίας.

Ακόμη, η αιφνιδιαστική ενοποίηση των πινάκων ΠΕ21 και ΠΕ26 αποτελεί ακατανόητη λογικά ενέργεια που δε γνωρίζουμε ποιους σκοπούς εξυπηρετεί. Σε συνδυασμό δε με τη διαφορετική αντιμετώπιση αποφοίτων σχολών πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στο θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας, αποτελούν ενέργειες που αποκλείουν συναδέλφους με ισότιμες ουσιαστικά σπουδές. Το θέμα αυτό είναι ανάγκη να μελετηθεί και αντιμετωπισθεί με ευρύ πνεύμα από το υπουργείο ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά οποιαδήποτε μελλοντική διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ.

Τελικά θέλουμε να πιστεύουμε ότι από την επόμενη χρονιά, με τη δημιουργία επιτέλους του ενιαίου πίνακα και την ένταξη στον ΟΠΣΥΔ, θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα και δεν θα έχουμε συνεχώς αλλαγές στη διαδικασία και τα κριτήρια των προσλήψεων. Με τον έλεγχο δε των πινάκων και την εξέταση των ενστάσεων από τον ΑΣΕΠ, θα δημιουργηθεί η νομική και θεσμική βάση για τη δημιουργία διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μονίμων μελών Ε.Ε.Π., με διατήρηση των μορίων της προϋπηρεσίας και των ακαδημαϊκών κριτηρίων.
Ελπίζουμε όλα αυτά να μην παραμείνουν απλά ελπίδες αλλά επιτέλους να γίνουν πράξη, απελευθερώνοντας τους συναδέλφους που παραμένουν μέχρι σήμερα, επί πολλά χρόνια, όμηροι των συστημάτων προσωρινών διορισμών.

Καλούμε επίσης τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να λειτουργήσουν υπέρ των εργαζομένων διευκολύνοντας με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο τη διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου