Δυο υπενθυμίσεις:
  • Ενδιαφερόμενοι/ες που αιτούνται συνάφειας παροτρύνονται –από εχθές σε Δελτίο Τύπου του ΥΠΠΕΘ- να στέλνουν ή προσκομίζουν τα δικαιολογητικά τους ΚΑΙ ηλεκτρονικά προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία με την επιτροπή συναφειών του ΙΕΠ.
  • Στην υπεύθυνη δήλωση υπάρχει η επιλογή με κουτί που πρέπει να κλικάρουν ότι θα προσκομίσουν εντός μηνός πιστοποιητικό υγείας από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή Κρατικό Νοσοκομείο. Αυτό είναι ανεξάρτητο από τις βεβαιώσεις του γενικού γιατρού και ψυχιάτρου που θα προσκομίσουν με την ανάληψη υπηρεσίας.