Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016

"Διαδικασίες πρόσληψης συνεργατών από την ΑΔΙΠ"...ΕΡΩΤΗΣΗ στη Βουλή από τη Ν.Δ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
                                                κύριο Νίκο Φίλη

Θέμα: Διαδικασίες πρόσληψης συνεργατών από την ΑΔΙΠ

                                                                                        Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) διενήργησε πρόσφατα δύο διαγωνιστικές διαδικασίες, με σχεδόν ίδιο αντικείμενο εργασίας, μέσω των οποίων προσέλαβε συνολικά οκτώ συνεργάτες.

Αρχικά, η ΑΔΙΠ δημοσίευσε «πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «Υποστήριξη της ΑΔΙΠ» στους άξονες προτεραιότητας 6-8-9- οριζόντια πράξη, υποέργου 1» με αρ. πρωτ. 816 στις 22/04/2016 και ορθή επανάληψη αυτής στις 04/05/2016.

Την 01/06/2016 δημοσιεύτηκε στο σύστημα Διαύγεια η απόφαση επιλογής τεσσάρων συνεργατών με αρ. πρωτ. 1132, με αποκλειστικό περιεχόμενο τα ονόματα των τεσσάρων επιλεγέντων. Στη συνέχεια, στις 04/07/2016  η απόφαση αυτή ανακλήθηκε χωρίς να δοθούν εξηγήσεις και, τελικά, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της επιλογής συνεργατών από την ΑΔΙΠ με τη δημοσίευση, με αποκλειστικό περιεχόμενο και πάλι τα τέσσερα ονόματα των επιλεγέντων, στο σύστημα Διαύγεια της απόφασης με αρ. πρωτ. 1425/07/07/2016, η οποία ανακοίνωνε την πρόσληψη των ίδιων ακριβώς ονομάτων που αναφέρονταν στην απόφαση της 01/06/2016 που είχε ακυρωθεί.

Παρομοίως, η ΑΔΙΠ διενήργησε και άλλη μία διαγωνιστική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας ανακοίνωσε πρόσκληση την 01/06/2016 στην ιστοσελίδα της και τα αποτελέσματα επιλογής συνεργατών δημοσιεύθηκαν στο σύστημα Διαύγεια στις 07/07/2016, με αποκλειστικό περιεχόμενο τα ονόματα των τεσσάρων υποψηφίων που επιλέχτηκαν.

Οι αποφάσεις επιλογής των οκτώ συνεργατών του ΑΔΙΠ, που δεν κάνουν καμιά αναφορά στα κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων υποψηφίων, χρήζουν διευκρινίσεων από το Υπουργείο Παιδείας, για να μην υπάρχει καμία υπόνοια αδιαφάνειας. Μάλιστα, στην περίπτωση της ΑΔΙΠ η διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης είναι ακόμα πιο σημαντική, λόγω του ευαίσθητου ρόλου που έχει να  «εγγυάται τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης και να υποστηρίζει τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση».
Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1)    Ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέχθηκαν ως συνεργάτες του ΑΔΙΠ οι συγκεκριμένοι οκτώ υποψήφιοι;
2)    Υπάρχουν πίνακες αξιολόγησης με σειρά κατάταξης των διαγωνιζομένων σύμφωνα με τα προσόντα τους; Αν ναι, παρακαλούμε για την κατάθεσή τους.
Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου