Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Πρόσληψη ενός (1) προσωρινού αναπληρωτή, κλάδου ΠΕ03.50 Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για το 2014-2015Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2014-2015, προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής πλήρους ωραρίου ο εκπαιδευτικός Λουμπρίνης Γεώργιος του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ03.50 Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για να καλύψει διδακτικές ανάγκες των ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπ/σης της περιοχής Β’ Κυκλάδων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ-ΨΩΧ) του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Ο προσλαμβανόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στην οικεία Διευθύνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 έως και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθεί, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενή θέση σχολείου της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκε, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου