Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

Π.Δ.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ(ΠΕ30) & ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ...ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ε.Ε.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε...ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ε.Β.Π (ΣΥΝΟΔΟΙ) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2014-15


Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» -ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΓΙΑ Ε.Δ.Ε.Α.Υ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΚΕ.Δ.Δ.Υ  ΕΔΩ

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2014-15 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

ΓΙΑ Σ.Μ.Ε.Α.Ε ΔΕΙΤΕ  ΕΔΩ

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2014-15 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013). 

ΓΙΑ Ε.Β.Π(ΣΥΝΟΔΟΙ) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου