Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

"Επιμόρφωση επαγγελματιών σε θέματα διαχείρισης της αναπηρίας"..."Η πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων"..."Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας"Ένταξη της Πράξης "ΠΕΓΑ- Επιμόρφωση επαγγελματιών σε θέματα διαχείρισης της αναπηρίας" με κωδικό MIS 483010 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ένταξη της Πράξης "ΠΕΓΑ - Η πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων" με κωδικό MIS 482017 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

 Ένταξη της Πράξης "ΠΕΓΑ- Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας" με κωδικό MIS 482052 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου