Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας ΠΔ 50/1996, ΠΔ 01/2003, κλπ
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Αθήνα, 24-10-2014
 Αριθμ. Πρωτ.: 020
ΠΡΟΣ :
κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
κ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο, Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
κ. Γεώργιο Στύλιο, Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
κ. Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.
ΚΟΙΝ:
στα Σχολεία της Β΄βάθμιας Τ.Ε.Ε., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας ΠΔ 50/1996,  ΠΔ 01/2003, κλπ
Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 285/6-10-2014 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. με Θέμα: «Σύσταση – Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας»

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό, αποφασίστηκε η σύσταση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας με έργο:
Α. την επεξεργασία προτάσεων για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση των διατάξεων:
α) Του Π.Δ. 50/1996 «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών …».
β) Του Π.Δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων …, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών …μελών των συμβουλίων αυτών», καθώς και
Β. τροποποιήσεις που τυχόν απαιτούνται στη νομοθεσία των δημόσιων εκπαιδευτικών λειτουργών.
Προκειμένου το Υπουργείο να συστήσει την Ομάδα Εργασίας, ο Δ/ντής του Γραφείου του Υπουργού έστειλε στις 26-9-2014 πρόσκληση σε δύο Ομοσπονδίες Εκπαιδευτικών (την Δ.Ο.Ε. και την Ο.Λ.Μ.Ε.), να υποδείξουν δύο εκπροσώπους τους ως μέλη.
Στα «Έχοντας υπόψη» της Απόφασης του Γ.Γ., πρώτη μνημονεύεται η παρ. 25 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998, ότι:
«…μπορεί να συγκροτούνται ομάδες εργασίας, στις οποίες μετέχουν …δημόσιοι εκπαιδευτικοί ή υπάλληλοι και ιδιώτες, που μπορούν, λόγω των επιστημονικών γνώσεων ή της επαγγελματικής κατάρτισης και πείρας, να συμβάλλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του Υπουργείου, με την κατάρτιση εισηγήσεων, μελετών, νομοθετικών ή διοικητικών κειμένων…»

ΕΠΕΙΔΗ είναι προφανές ότι:
α) Μέλη των ομάδων εργασίας μπορεί να είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα πρέπει να κατέχουν τα προσόντα που ορίζει ο Νόμος, ως φυσικά πρόσωπα.
β) Ο Νόμος δεν ορίζει «εκπροσώπηση Ομοσπονδιών».
γ) Ορθώς, κατά τη γνώμη μας, το Υπουργείο ζήτησε από Ομοσπονδίες εκπαιδευτικών να προτείνουν εκείνες τους «δημόσιους εκπαιδευτικούς» με τα προσόντα που ορίζει ο Νόμος.
δ) Εσφαλμένα, κατά τη γνώμη μας, το Υπουργείο απευθύνθηκε ΜΟΝΟ σε δύο από τις Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών και ζήτησε ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ τους.
και ακόμη,
ΕΠΕΙΔΗ η Ομοσπονδία μας διαθέτει βαθιά, συσσωρευμένη γνώση και μακρά εμπειρία στον ιδιαίτερο «χώρο» της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) την οποία εκφράζει αντιπροσωπευτικά και αποκλειστικά, και καλείται να επιλύσει τα περίπλοκα και εξειδικευμένα προβλήματα που την απασχολούν,
ΕΠΕΙΔΗ η Ομοσπονδία επί 27 χρόνια καταγράφει συνεχή παρουσία με τεκμηριωμένες θέσεις και συνεπείς απόψεις,
ΕΠΕΙΔΗ θεωρούμε ότι η συμμετοχή δύο έμπειρων εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε. στην Ομάδα εργασίας θα συμβάλλει ουσιαστικά, γόνιμα και δημιουργικά στο έργο της,

παρακαλούμε
να τροποποιήσετε – συμπληρώσετε την παραπάνω Απόφαση, συμπεριλαμβάνοντας τους Εκπαιδευτικούς κκ. Σεραφείμ Κερασιώτη και Νικόλαο Σεκεριάδη ως μέλη της Ομάδας Εργασίας (Αντιπρόεδρο και Γενικό Ταμία, αντίστοιχα, του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας).
Σε άλλη περίπτωση, επιφυλασσόμαστε να αποστείλουμε εγγράφως τις απόψεις μας επί των θεμάτων που επεξεργάζεται η Ομάδα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης
ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου